09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان - 09120067971

اینستاگرام

تلگرام

 

ثبت شرکت سهامی عام

خانه > ثبت شرکت > ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام، شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه ي آن به سهام، تقسیم شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود. در شرکت سهامی عام، تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهامداران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

در این شرکت، عبارت «سهامی عام » باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه ي اوراق و اطلاعیه ها و آگهی هاي شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارك ثبت شرکت سهامی عام :
الف )مدارك لازم جهت کسب اجازه ي پذیره نویسی شرکت سهامی عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت ها:
1) دو نسخه طرح اظهارنامه ي شرکت سهامی عام
2) دونسخه طرح اساسنامه ي شرکت سهامی عام
3) دو نسخه طرح اعلامیه ي پذیره نویسی
4) گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 %سرمایه، تعهد توسط مؤسسین
5) فتوکپی شناسنامه ي مؤسسین

شرکت شهامی عام شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت خود را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند و حداقل 20%   از سرمایه شرکت را خودشان تعهد کرده و حداقل  35% مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شرکت در یکی از بانکها به ودیعه گذاشته اند.

– تعداد شرکاء نامحدود ( بیش از پنج نفر)

– با حداقل سرمایه پنج میلیون ریال

ثبت شرکت سهامی عام

مدارك لازم جهت ثبت شرکت :

1) دو نسخه اظهارنامه
2) دو نسخه اساسنامه
3) دو نسخه صورت جلسه ي مجمع عمومی مؤسسین
4) دو نسخه صورت جلسهي هیأت مدیره (تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)
5) آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه ي تعیین شده
6) فتوکپی شناسنامهي مدیران (در مورد اشخاص حقوقی، ارائه ي برگ نمایندگی، الزامی است.)
7) گواهی بانک مبنی بر واریز 35 % سرمایهي شرکت
8) ارائهي مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است