تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

نوآوری های نرم افزار های رایانه ای و حمایت از حقوق آنها

خانه > ثبت اختراع  > نوآوری های نرم افزار های رایانه ای و حمایت از حقوق آنها

نوآوری های نرم افزار های رایانه ای و حمایت از حقوق آنها

نوآوری نرم افزار رایانه ای

نوآوری های نرم افزار های رایانه ای و حمایت از حقوق آنها

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل: نوآوری های نرم افزارهای رایانه ای و حمایت از حقوق آنها ، حقوق مادی نرم افزار رایانه ای ، حقوق معنوی نرم افزار رایانه ای

در این قسمت به برخی حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای اشاره می شود:

حق نشر، عرضه، اجرا و بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای به پدیدآورنده آن تعلق دارد. مدت حقوق مادی 30 سال از تاریخ پدید آوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.

نام، عنوان و نشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است، از حمایت این قانون برخوردار است و کسی نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری به کار گیرد که شبهه برانگیز باشند.

حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید، به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط تعلق ندارد.

تهیه نسخه های پشتیبان و تکثیر نرم افزار که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه می شوند، در صورتی بدون مانع است که به طور هم زمان استفاده نشوند.

ثبت نرم افزارها پس از صدور تاییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مرجع ثبت شرکت ها انجام می شود.( نوآوری های نرم افزار های رایانه ای و حمایت از حقوق آنها)

دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی بررسی می شود که پیش از اقامه دعوا، تاییدیه فنی برای آنها صادر شده باشد و تقاضای ثبت نیز به مراجع ذیربط ارائه گردیده باشد.

حمایت از حقوق نرم افزار

حقوق مادی نرم افزار رایانه ای

عبارت است از حق انتساب نرم افزار به پدیدآورنده آن و به زمان و مکان محدود نیست و غیرقابل انتقال است.

حقوق معنوی نرم افزار رایانه ای

عبارت است از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجرا، حق تکثیر(مجوز نشر نرم افزار) و هرگونه بهره برداری اقتصادی از نرم افزار و قابل نقل و انتقال است.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید