تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

وظايف دستگاه اجرايی در اجرای الگوی توسعه مشاغل خانگی

خانه > اخذ مجوز  > وظايف دستگاه اجرايی در اجرای الگوی توسعه مشاغل خانگی

وظايف دستگاه اجرايی در اجرای الگوی توسعه مشاغل خانگی

وظايف دستگاه اجرايی توسعه مشاغل خانگی

وظايف دستگاه اجرايی در اجرای الگوی توسعه مشاغل خانگی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل: وظايف دستگاه اجرايی در اجرای الگوی توسعه مشاغل خانگی ، بررسي ظرفيت و پتانسيل منطقه ، بررسی و تأييد طرح ها ، توانمند سازی متقاضيان ، اتصال به بازار ، حمايت مالی و غيرمالی ، فروش و بازاريابی ، نظارت از وظایف دستگاه های اجرایی برای توسعه مشاغل خانگی می‌باشد.

1-5  بررسي ظرفيت و پتانسيل منطقه :

 • وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و  دستگاههاي اجرائي ذيربط  مكلف هستند پتانسيل ها و مزيت هاي نسبي و رقابتي مناطق را جهت اجراي الگو توسعه مشاغل خانگي ، بررسي و تعيين نمايند  .
 • وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و  دستگاه هاي اجرائي ذيربط  مكلفند فعالين و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و غيردولتي كه توان مشاركت در اجراي الگو توسعه مشاغل خانگي دارند را در كليه مناطق  شناسائي و زمينه همكاري آنها را فراهم نمايند.

2-5 بررسی و تأييد طرح ها :

عمليات ثبت نام  و اخذ طرحهاي متقاضيان ، بررسي طرحها و صدور مجوز  توسط وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي  و  دستگاههاي اجرائي و حمايتي ذيربط ، از طريق سامانه مشاغل خانگي  به نشاني http://mkh.mcls.gov.ir  انجام ميشود.

3-5  توانمند سازی متقاضيان یکی از وظايف دستگاه اجرايی توسعه مشاغل خانگی :

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مكلف است برنامه ريزي لازم جهت ارايه آموزش هاي تكميلي

شامل:

 •   آموزش كسب و كار
 • كارآفريني
 • بازاريابي
 • فروش و بهبود روش هاي توليد

را با روش هاي متنوع

 • حضوري
 • غير حضوري
 • مجازي و …

در كشور فراهم آورد (وظايف دستگاه اجرايی توسعه مشاغل خانگی) .

 • وزارت صنعت ، معدن و تجارت
 • – وزارت جهاد كشاورزي
 • – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
 • – سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري
 • – مركز ملي فرش- كميته امداد امام خميني »ره«
 • – بنياد شهيد و امور ايثارگران
 • – صندوق كارآفريني اميد
 • – سازمان بهزيستي كشور، مكلفند به متقاضيان مشاوره تخصصي ارايه نمايند .

در صورت عدم امكان ارايه مشاوره تخصصي، لازم است از پتانسيل هاي موجود در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و ساير نهادهايي كه از سوي دبيرخانه ( ظرف 20روز پس از تصويب الگو ) معرفي مي شوند استفاده نمايند.

 • وزارت صنعت ، معدن و تجارت
 • – وزارت جهاد كشاورزي
 • – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
 • – سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري
 • – مركز ملي فرش
 • – كميته امداد امام خميني »ره«
 • – بنياد شهيد و امور ايثارگران
 • – صندوق كارآفريني اميد
 • – سازمان بهزيستي كشور، مكلفند جهت آموزش متقاضيان (شامل آموزش كسب و كار ، كارآفريني ، بازاريابي و فروش،بهبود روش هاي توليد ) علاوه بر ظرفيت هاي داخلي ، از  پتانسيل هاي موجود در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور استفاده نمايند.

4-5 اتصال به بازار

دبيرخانه ستاد موظف است نهادهاي داراي قابليت و ظرفيت تخصصي مانند جهاددانشگاهي و سازمان توسعه تجارت را جهت نقش آفريني در اجراي الگوي توسعه مشاغل خانگي و  بويژه » اتصال واحدهاي خانگي به  بنگاه هاي بزرگ تر

– تقويت و ارتقاء كيفيت و بسته بندي محصولات

– تقويت و ارتقاء توان لجستيك و تحويل محصولات

– اتصال واحدهاي خانگي به شبكه هاي تجارت الكترونيك « ، شناسايي و نسبت به هماهنگي و توافق بر اجراي كار توسط آنها اقدام نمايد .

5-5 حمايت مالی و غيرمالی یکی از وظايف دستگاه اجرايی توسعه مشاغل خانگی

 • وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي و بانك مركزي مكلفند جهت تأمين منابع مالي مورد نياز طرح توسعه مشاغل خانگي، پيگيري و اقدامات لازم را بعمل آورند.
 • وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي مكلف است ضوابط حمايت از متقاضيان در زمينه هاي  آب و برق و گاز را از طريق وزارت هاي نيرو و نفت  پيگيري نمايد.
 • وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي مكلف است ضوابط حمايتي بيمه اي را نمايد.
 • وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است ضوابط حمايتي مالياتي را پيگيري نمايد.

6-5 فروش و بازاريابی

 • دبيرخانه ستاد موظف است پلتفرم تجارت الكترونيك محصولات توليدي توسط مشاغل خانگي و واحدهاي پشتيبان و …. را با همكاري دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي فراهم نمايد .
 • دستگاههاي اجرائي مكلف به همكاري در ايجاد بسترهاي مناسب براي بازاريابي ، برپايي وتوسعه بازارها و نمايشگاهها و فروش محصولات و اتصال به بازار فروش مي باشند.
 • معاونت تعاون ، وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي مكلف است بستر لازم براي عرضه محصولات مشاغل خانگي در فروشگاه هاي تعاوني و زنجيره اي را فراهم نمايد .
 • شهرداري ها مكلفند مطابق تكاليف قانوني تعيين شده، امكان استفاده از بازار محلي جهت عرضه و فروش محصولات مشاغل خانگي ، را به صورت جدي تري اجرا نمايند .

7-5 نظارت  :

 • علاوه بر دبيرخانه ستاد و دستگاههاي اجرائي ذيربط ، كارگروه اشتغال استان نظارت بر حسن اجراي طرح الگوي توسعه مشاغل خانگي در استان  (در سه لايه عملكرد دستگاه ها – طرح هاي  اجرايي – ميزان اثربخشي بر گروه هاي هدف) را درچارچوبي كه دبيرخانه ستاد ظرف يك ماه پس از تصويب اين الگو ارايه مي نمايد ، بر عهده دارند .

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید