تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

صدور پروانه کاربرد نشان حلال

خانه > اخذ مجوز  > صدور پروانه کاربرد نشان حلال

صدور پروانه کاربرد نشان حلال

پروانه کاربرد نشان حلال

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه کاربرد نشان حلال

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد5761396/07/14ماده 7 بند 1 تبصره 2

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر پروانه بهداشتی10009
تکمیل فرم درخواست پروانه100174
تصویر پروانه بهداشتی تاسیس100384
ارائه نتایج آزمایشگاهی آب مصرفی مطابق ضوابط100385
نتایج بررسی های آزمایشگاهی در آزمایشگاه مرجع100391
تائیدیه بهداشتی100433
تصویرآگهی ثبت نام یا علامت تجارتی100458
فرم پرسشنامه اطلاعات فنی تکمیل شده100460
مفاصاحساب پرداخت کارمزد خدماتی مربوط به صدورپروانه کاربرد علامت استاندارد100463
ارائه مجوز ترخیص100620
تایید کتبی وزارت بهداشت100731
پروانه (معتبر) ساخت/ تولید محصول1009105
تصویر پروانه تأسيس اخذ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت11124
تصویر پروانه بهره برداري اخذ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت11129
تصویر آگهی ثبت شرکت1001478
پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت100057

تایید آزمایشگاه مرجع سازمان ملی استاندارد

100059
پرونده كامل اطلاعات فرآورده نهايي، معرفي مواد اوليه مورد نظر، فرمول ساخت و ساير اطلاعات مورد نیاز1009916
تصویر آگهی تأسیس در روزنامه رسمی کشور55000253-4
پروانه ساخت محصولات17006
پروانه کاربرد علامت استاندارد13004
اظهاریه انطباق حلیت محصول51001
تعهدنامه انطباق حلیت محصول51002
فرم مشخصات محصول51003
اطلاعات واحد تولیدی و شرح فرآیند تولید به زبان فارسی و انگلیسی51004
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حلال7621395 /01 / 186

اعطاء پروانه کاربرد نشان حلال به سایر محصولات حلال14711397 /05 / 271 الی 8

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
آگهی روزنامه رسمی10004قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx
استعلام از جهاد كشاورزي10111وزارت جهاد کشاورزی – سازمان جهاد کشاورزی0https://www.maj.ir
استعلام از سازمان صنایع10077اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی30www.iccima.ir
استعلام از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی10036وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو30fda.gov.ir
استعلام پروانه بهره برداری دارای اعتبار10189وزارت صنعت، معدن و تجارت – معاونت طرح و برنامه30www.hstsm.ir
جهاد کشاورزی10186سازمان جهاد کشاورزی – ادارات جهاد کشاورزی30www.maj.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حلال7621395 /01 / 18بند 6

اعطاء پروانه کاربرد نشان حلال به سایر محصولات حلال14711397 /05 / 271 الی 8

مدارک اخذ مجوز نشان حلال

مجوزهای پیش‌نیاز پروانه کاربرد نشان حلال


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حلال7621395 /01 / 186

اعطاء پروانه کاربرد نشان حلال به سایر محصولات حلال14711397 /05 / 271 الی 8

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اعطاء پروانه کاربرد نشان حلال به سایر محصولات حلال14711397 /05 / 271 الی 8

مدت زمان صدور پروانه کاربرد نشان حلال

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حلال7621395 /01 / 18بند 6-1-3 الی 6-1-13

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حلال7621395 /01 / 18پیوست شماره 9 ماده 2

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه صدور پروانه کاربرد نشان حلال1817000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397 /04 / 264-5

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه کاربرد نشان حلال


عنوان مدرککد مدرک
تصویر پروانه بهداشتی10009
تکمیل فرم درخواست پروانه100174
تصویر پروانه بهداشتی تاسیس100384
ارائه نتایج آزمایشگاهی آب مصرفی مطابق ضوابط100385
پرونده جامع اطلاعات مواد اولیه یا فرآورده نهایی ( Drug Master File :DMF)100390
نتایج بررسی های آزمایشگاهی در آزمایشگاه مرجع100391
تائیدیه بهداشتی100433
تصویرآگهی ثبت نام یا علامت تجارتی100458
فرم پرسشنامه اطلاعات فنی تکمیل شده100460
مفاصاحساب پرداخت کارمزد خدماتی مربوط به صدورپروانه کاربرد علامت استاندارد100463
تکمیل فرم مشخصات محصول100536
ارائه مجوز ترخیص100620
تایید کتبی وزارت بهداشت100731
پروانه (معتبر) ساخت/ تولید محصول1009105

تصویر پروانه تأسيس اخذ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت

11124
تصویر پروانه بهره برداري اخذ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت11129
تصویر آگهی ثبت شرکت1001478
پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت100057
تایید آزمایشگاه مرجع سازمان ملی استاندارد100059
پرونده كامل اطلاعات فرآورده نهايي، معرفي مواد اوليه مورد نظر، فرمول ساخت و ساير اطلاعات مورد نیاز1009916
پروانه ساخت محصولات17006
پروانه کاربرد علامت استاندارد13004
آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور1001948
اظهاریه انطباق حلیت محصول51001
تعهدنامه انطباق حلیت محصول51002
اطلاعات واحد تولیدی و شرح فرآیند تولید به زبان فارسی و انگلیسی51004

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حلال7621395 /01 / 18بند 6-2 تجدید پروانه

اعطاء پروانه کاربرد نشان حلال به سایر محصولات حلال14711397 /05 / 27بند 1 الی 8

ضوابط خاص تمدید پروانه کاربرد نشان حلال


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اعطاء پروانه کاربرد نشان حلال به سایر محصولات حلال14711397 /05 / 27بند 1 الی 8

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حلال7621395 /01 / 18بند 6-2-1

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه تجدید پروانه کاربرد نشان حلال1817000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397 /04 / 264-5

فرآیند اصلاح پروانه کاربرد نشان حلال

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزشرایط دریافت مجوز حلال

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار پروانه کاربرد نشان حلال

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال مجوز کاربرد نشان حلال7621395 /01 / 18بند 6-3 و 6-4

شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه کاربرد نشان حلالعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال مجوز کاربرد نشان حلال7621395 /01 / 18بند 6-1-7 و 6-4

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید