تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

صدور صلاحیت بهداشتی محل کسب

خانه > اخذ مجوز  > صدور صلاحیت بهداشتی محل کسب

صدور صلاحیت بهداشتی محل کسب

صلاحیت بهداشتی محل کسب

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

ضوابط خاص صدور مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام صنفی کشور5561359 /04 / 13ماده 12

آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی4031392 /03 / 18بند 14 ماده 1

فرآیند صدور مجوز
استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی4031392 /03 / 18بند 24 ماده 1

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
عکس پرسنلی10007
کارت بهداشتی کارکنان بخش های مرتبط به تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش10008
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی4031392 /03 / 18بند 14 ماده 1

هزینه صدور مجوز بهداشت محل کسب

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام صنفی کشور5561359 /04 / 13ماده 12

مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه صدور صلاحیت بهداشتی مراکز عرضه مواد غذایی، فروشگاههای کوچک مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آرایشگاهها150000 ریال
هزینه صدور صلاحیت بهداشتی مراکز دارای محل طبخ، ماشینهای حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی200000 ریال
هزینه صدور صلاحیت بهداشتی هتلها، متلها، مجموعه های تفریحی و بین راهی و فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای مواد غذایی، مسافرخانه ها و سایر اماکن عمومی300000 ریال
هزینه صدور صلاحیت بهداشتی کشتارگاهها و مراکز و اماکن مشابه500000 ریال
هزینه صدور صلاحیت بهداشتی آموزشگاههای بهداشتی اصناف، شرکتهای ارائه دهنده خدمات مرتبط با پسماند ویژه پزشکی و شرکتهای خدماتی مبارزه با آفات خانگی و جوندگان موذی و سایر شرکتها1000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت7221380 / 12/ 08بند ز

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز صلاحیت بهداشتی محل کسب

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید