تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه بهداشتی بهره برداری داکت ضدعفونی مناطق صفر مرزی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه بهداشتی بهره برداری داکت ضدعفونی مناطق صفر مرزی

پروانه بهداشتی بهره برداری داکت ضدعفونی مناطق صفر مرزی

پروانه بهداشتی مناطق مرزی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیار برای صدور ، تمدید و اصلاح پروانه بهداشتی بهره برداری داکت ضدعفونی مناطق صفر مرزی (هزینه صدور مجوز بهداشت مناطق مرزی ، شرایط لازم دریافت پروانه بهداشت نقاط مرزی ، مدارک ثبت مجوز بهداشتی ضدعفونی مناطق صفر مرزی ) را کاملا شرح می‌دهیم

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه بهداشتی بهره برداری داکت ضدعفونی مناطق صفر مرزی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350 /03 / 24ماده 5

آيين نامه مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها5851390 / 02/ 07مواد 5 و 8

فرآیند صدور پروانه بهداشتی بهره برداری داکت ضدعفونی مناطق صفر مرزی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارد


دریافت پروانه بهداشت نقاط مرزی

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور پروانه بهداشتی مناطق مرزی


مدت زمان صدور پروانه بهداشتی بهره برداری داکت ضدعفونی مناطق صفر مرزی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز بهداشت مناطق مرزینمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید دریافت پروانه بهداشت نقاط مرزیضوابط خاص تمدید پروانه بهداشتی بهره برداری داکت ضدعفونی مناطق صفر مرزی


مدت زمان تمدید پروانه بهداشتی مناطق مرزی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه بهداشتی بهره برداری داکت ضدعفونی مناطق صفر مرزیضوابط خاص اصلاح پروانه بهداشتی مناطق مرزی


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار پروانه بهداشتی بهره برداری داکت ضدعفونی مناطق صفر مرزی

 ماه


هزینه اصلاح پروانه بهداشتی مناطق مرزیفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال پروانه بهداشتی بهره برداری داکت ضدعفونی مناطق صفر مرزی


شرایط و مدارک لازم برای لغو ثبت مجوز بهداشتی ضدعفونی مناطق صفر مرزیبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1