تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

وضعيت مشاغل خانگی در بازار

خانه > اخذ مجوز  > وضعيت مشاغل خانگی در بازار

وضعيت مشاغل خانگی در بازار

وضعيت مشاغل خانگی در بازار

وضعيت مشاغل خانگی در بازار

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل: وضعيت  مشاغل خانگی در بازار ، دسترسی به بازارهای بزرگ ، تجاری و پايدار ، وضعيت توسعه يافته مشاغل خانگی در بازار

در روند فعلي بسياري از فعالين مشاغل خانگي بصورت انفرادي فعاليت مي نمايند و عموما با مشكلات عمده اي(نظير: عدم دسترسي به بازار فرامنطقه اي، عدم توانايي در ارائه محصول بصورت تخصصي و عدم قدرت چانه زني در مقايسه با بنگاه هاي صنعتي و كارگاهي ، مجوز مشاغل خانگی) مواجه هستند.

بديهي است در  شرايط يادشده غالباً حضور در بازار بصورت محلي و غيرتخصصي بوده ، اشتغال ناپايدار و ارزش افزوده محصول بسيار ناچيز مي باشد. ولي بنگاه هاي تخصصي بزرگتر موجود  در بازار يقيناً در توليد-توزيع و فروش محصولات از قدرت بالاتري برخوردار مي باشند.

وضعيت مشاغل خانگی در بازار

  *دايره هاي كوچك نشانگر فعاليت هاي مستقل و انفرادي و دايره هاي بزرگتر بيانگر فعاليت هاي پشتيباني و شبكه اي است.

وضعيت توسعه يافته مشاغل خانگی در بازار

ارتباط نقش مزيت هاي نسبي و رقابتي مناطق و همچنين نوع ارتباط آنها با بنگاه هاي اقتصادي تخصصي با وضعيت توسعه يافتگي مشاغل خانگي نشان ميدهد آن دسته از فعاليت هاي شبكه اي كه همسو  با مزيت هاي رقابتي كسب و ارتباط نقش مزيت هاي نسبي و رقابتي مناطق و همچنين نوع ارتباط آنها با بنگاه هاي اقتصادي تخصصي با وضعيت توسعه يافتگي مشاغل خانگي نشان ميدهد.

آن دسته از فعاليت هاي شبكه اي كه همسو  با مزيت هاي رقابتي كسب و كار منطقه و در اتصال با بنگاه هاي اقتصادي بزرگتر(به منظور تكميل كنندگي فعاليت و استفاده از خدمات آنها در توزيع و عرضه ، وضعيت مشاغل خانگی در بازار ) فعاليت مي كنند ، نسبت به ساير فعاليت ها از پايداري بيشتري برخوردار بوده و به سطوح بالاتري از بازار دسترسي دارند.

در اين حالت مي توان گفت از يك سو با فعاليت كسب و كارهاي خانگي در مزيت هاي منطقه اي ، امكان رونق و حضور فعال آنها قوي تر شده و از سوي ديگر اين نقش آفريني با حمايت و پشتيباني بنگاه هاي بزرگتري كه امكان دسترسي به بازارهاي فرا منطقه اي و با ارزش افزوده بيشتر را دارند همراه خواهد بود.

وضعيت توسعه يافته مشاغل خانگي در بازار

                 *دايره هاي كوچك نشانگر فعاليت هاي مستقل و انفرادي و دايره هاي  كمي بزرگتر بيانگر فعاليت هاي پشتيباني و شبكه اي است.

دسترسی به بازارهای بزرگ ، تجاری و پايدار

اين اسلايد مثالي براي نحوه مداخله توسعه اي جهت ورود محصولات توليد شده از سوي مشاغل خانگي به بازارهاي بزرگتر و با ارزش افزوده بيشتر مي باشد. در اين اسلايد نشان داده شده است كه بنگاه هاي مشاغل خانگي به دليل بي توجهي به مزيت هاي رقابتي همچون استاندارد ، كيفيت و … به تنهايي توان حضور در بازار فرا منطقه اي را نداشته و نيازمند كمك و هدايت هستند.

در اين حالت نهادي وجود خواهد داشت كه بصورت تخصصي محصولات و خدمات مشاغل خانگي را تقويت و توانمند كرده و اين محصولات را به شبكه هاي توزيع تخصصي متصل خواهند كرد(وضعيت مشاغل خانگی در بازار).

دسترسی به بازارهای بزرگ ، تجاری و پايدار

*دايره هاي كوچك نشانگر فعاليت هاي مستقل و انفرادي مشاغل خانگي است.

وضعیت مشاغل خانگی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید