تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه بهره‏ برداری کارخانه پنبه پاک کنی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه بهره‏ برداری کارخانه پنبه پاک کنی

پروانه بهره‏ برداری کارخانه پنبه پاک کنی

پروانه کارخانه پنبه پاک کنی

در این مطلب شرایط، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه بهره‏ برداری کارخانه پنبه پاک کنی ( هزینه ثبت کارخانه پنبه پاک کنی ، شرایط تاسیس مرکز پنبه پاک کنی ، مدارک ثبت موسسه پنبه پاک کنی ) را کاملا شرح می دهیم.

مرجع صدور پروانه بهره‏ برداری کارخانه پنبه پاک کنی


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه کمیته پنبه001339 /11 / 15مواد 1 تا 7

فرآیند صدور پروانه بهره‏ برداری کارخانه پنبه پاک کنی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
فرم بازدید از کارخانه پنبه پاک کنی1000100
اسناد مالکیت100098
   


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه کمیته پنبه001339 /11 / 15مواد 1 تا 7

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه بهره‏ برداری کارخانه پنبه پاک کنی


ثبت کارخانه پنبه پاک کنی

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه کمیته پنبه001339 /11 / 15ماده 2

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه کمیته پنبه001339 /11 / 15ماده 10 و 11

مدت زمان صدور پروانه کارخانه پنبه پاک کنی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده پروانه بهره‏ برداری کارخانه پنبه پاک کنی

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید پروانه کارخانه پنبه پاک کنی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه بهره‏ برداری کارخانه پنبه پاک کنی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه کارخانه پنبه پاک کنی

شرایط قابلیت ابطال پروانه بهره‏ برداری کارخانه پنبه پاک کنی


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید