تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز کارخانه تولید سموم

خانه > اخذ مجوز  > مجوز کارخانه تولید سموم

مجوز کارخانه تولید سموم

مجوز کارخانه تولید سموم

مجوز کارخانه تولید سموم

در این مطلب شرایط ،مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز کارخانه تولید سموم(تولید سم ، کارخانه سم ، هزینه مجوز تولید سم ، شرایط کارخانه سموم ، کارگاه تولید سم) را کاملا شرح می‌دهیم

مرجع صدور مجوز تولید سم


مشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز کارخانه تولید سموم

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حفظ نباتات2731346 /02 / 12فصل 4

فرآیند صدور مجوز تولید سم
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز کارخانه سم


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
مدارک شرکت شامل کپی اساسنامه و آگهي ثبت شركت یا تغییرات شرکت100965
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حفظ نباتات2731346 /02 / 12فصل 4

استعلام‌های بین دستگاهی تولید سم


مجوزهای پیش‌نیاز کارخانه سم


ضوابط خاص صدور مجوز کارخانه تولید سموم


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات2741385/01/20فصل 4

مدت اعتبار مجوز کارخانه سم

 ماههزینه صدور مجوز تولید سمعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات2741385/01/20فصل 4

نمونه مجوز صادر شده کارخانه تولید سموم

فرآیند تمدید مجوز کارخانه سم

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز تولید سمضوابط خاص تمدید مجوز کارخانه تولید سموم


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز کارگاه تولید سم

 ماه


هزینه تمدید مجوز تولید سمفرآیند اصلاح مجوز تولید سم

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز کارخانه تولید سموم


مدت زمان اصلاح مجوز کارگاه تولید سم

 روزمدت اعتبار مجوز کارخانه تولید سموم

 ماه


هزینه اصلاح مجوز تولید سمفرآیند ابطال مجوز کارخانه تولید سموم

شرایط قابلیت ابطال مجوز کارخانه تولید سموم


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز کارگاه تولید سمکارگاه تولید سم

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید