تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی

مجوز پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی

مجوز پسماندهای پزشکی بیمارستان

مجوز پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی ( هزینه مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستان ، شرایط لازم فعالیت در زمینه پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی ، مجوز پسماندهای درمانگاه ها ، مجوز پسماند مراکز درمانی  ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مجوز پسماندهای مراکز بهداشتی درمانی

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی

 ماههزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه1000000 ریال

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز پسماند پزشکی بیمارستان

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز پسماندهای درمانگاه هاضوابط خاص تمدید مجوز پسماندهای پزشکی بیمارستانمدت زمان تمدید مجوز پسماند مراکز درمانی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز پسماندهای پزشکی بیمارستان

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز پسماند مراکز درمانیضوابط خاص اصلاح مجوز پسماند پزشکی ویژه در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی


مدت زمان اصلاح مجوز پسماندهای پزشکی بیمارستان

 روزمدت اعتبار مجوز پسماندهای درمانگاه ها

 ماه


هزینه اصلاح مجوز پسماند مراکز درمانیفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز پسماند پزشکی ویژه در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانیبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید