تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تاسیس کارخانه و شرکت داروسازی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تاسیس کارخانه و شرکت داروسازی

مجوز تاسیس کارخانه و شرکت داروسازی

مجوز شرکت داروسازی

مجوز تاسیس کارخانه و شرکت داروسازی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز تاسیس کارخانه و شرکت داروسازی ( هزینه ثبت شرکت داروسازی ، مدارک مورد نیاز تاسیس شرکت داروسازی ، شرایط ثبت کارخانه داروسازی ، مجوز تاسیس کارخانه داروسازی  ) کاملا شرح داده می‌شود

هزینه ثبت شرکت داروسازی

مرجع صدور مجوز تاسیس کارخانه و شرکت داروسازی


مشخصات مجوز تاسیس کارخانه داروسازی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه “ثبت دارو” در سازمان غذا و دارو4321393/10/074 و 5

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز مورد نیاز تاسیس شرکت داروسازی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت و کلیه تغییرات1003014
گواهی عدم سوء پیشینه موسسین (اعضا هیات مدیره)1003015
تصویر شناسنامه موسسین1003016
مجوز سازمان صنایع و معدن1003017
تصویر موافقت اصولی احداث کارخانه1003018
فرم اعلام نظر در مورد شرایط ساخت دارو (GMP) فرم (26-1 )1003019
سند پرداخت هزینه صدور پروانه تاسیس1003020

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه “ثبت دارو” در سازمان غذا و دارو4321393 / 10 /074 و 5

مجموعه قوانین و مقررات دارویی ایران15131334 /03 / 29ماده 17

مدارک مورد نیاز کارخانه داروسازی

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز تاسیس کارخانه و شرکت داروسازی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
عدم سوء پیشینه10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http:// epolice .ir

مجوزهای پیش‌نیاز تاسیس کارخانه داروسازی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه “ثبت دارو” در سازمان غذا و دارو4321393 / 10 /074 و 5

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز تاسیس کارخانه داروسازی

 ماههزینه صدور مجوز ثبت شرکت داروسازی


عنوان هزینهمبلغ
هزینه صدور پروانه تاسیس کارخانه داروسازی5660000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت7221380 / 12 /08ردیف 1 بند ث

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز ثبت کارخانه داروسازیضوابط خاص تمدید مجوز و مدارک مورد نیاز کارخانه داروسازی


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز تاسیس کارخانه داروسازی

 ماه


هزینه تمدید مجوز شرکت داروسازیفرآیند اصلاح مجوز تاسیس کارخانه و شرکت داروسازی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز مورد نیاز کارخانه داروسازی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت و کلیه تغییرات1003014
گواهی عدم سوء پیشینه موسسین (اعضا هیات مدیره)1003015
تصویر شناسنامه موسسین1003016
مجوز سازمان صنایع و معدن1003017
تصویر موافقت اصولی احداث کارخانه1003018
فرم اعلام نظر در مورد شرایط ساخت دارو (GMP) فرم (26-1 )1003019
سند پرداخت هزینه صدور پروانه تاسیس1003020
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه “ثبت دارو” در سازمان غذا و دارو4321393/10/074 و 5

ضوابط خاص اصلاح مجوز شرکت داروسازی


مدت زمان اصلاح مجوز تاسیس کارخانه داروسازی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز شرکت داروسازی


عنوان هزینهمبلغ
اصلاحیه پروانه تاسیس کارخانه داروسازی940000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت7221380 /12 / 08ردیف 1 بند ث

فرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز تاسیس کارخانه و شرکت داروسازی


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز شرکت داروسازیبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید