تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

کمیته ثبت نوآوری های علمی ، فنی و هنری

خانه > ثبت اختراع  > کمیته ثبت نوآوری های علمی ، فنی و هنری

کمیته ثبت نوآوری های علمی ، فنی و هنری

کمیته ثبت نوآوری های علمی

کمیته ثبت نوآوری های علمی ، فنی و هنری

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرند شامل: اعضای کمیته ثبت اختراع  ، اعتبار مصوبه ثبت اختراع و نوآوری های علمی، فنی و هنری ، تعداد جلسات و اعضای کمیته ثبت نوآوری های علمی ، فنی و هنری

انجمن ثبت نوآوری علمی و اختراع به منظور بررسی تولیدات علمی ، فنی و هنری :

اعضای هیات علمی

دانشجویان  دانش آموخته گان دانشگاه کمیته ثبت نوآوری علمی، فنی و هنری متشکل از اعضای ذیل ایجاد می شود:

اعضای کمیته

1. معاون پژوهشی دانشگاه به عنوان رئیس کمیته؛

2. مدیرکل دفتر گسترش تولید علم به عنوان دبیر کمیته؛

3. رئیس باشگاه پژوهشگران جوان یا نماینده ایشان؛

4. رئیس کمیسیون مرکزی انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشگاه یا نماینده ایشان؛

5. یک نماینده از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران؛

6. 4 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه از رشته های مختلف علمی، فنی و هنری و آگاه به فرایند ثبت علمی نوآوری علمی، فنی و هنری بوده و خود دارای سوابق علمی مفید باشند.(کمیته ثبت نوآوری های علمی ، فنی و هنری)

تبصره 1 اعتبار مصوبه ثبت نوآوری های علمی ، فنی و هنری

افراد مذکور در بند 5 به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه و تائید ریاست دانشگاه به مدت دو سال انتخاب می شوند.

تبصره 2

به پیشنهاد اعضای کمیته و به منظور مشورت، در هر جلسه می توان از افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه موضوع آن جلسه، بدون حق رای دعوت به عمل آورد.

تعداد جلسات و اعتبار مصوبات کمیته

جلسات کمیته حداقل ماهی یک بار تشکیل شده و مصوبات آن با حضور رئیس یا دبیر کمیته و حداقل 3 نفر از اعضای کمیته رسمیت می یابد.

تبصره 3 تعداد جلسات و اعضای کمیته ثبت نوآوری های علمی ، فنی و هنری

تایید علمی، فنی و هنری هر موضوع زمانی معتبر خواهد بود که در زمان بررسی و تصویب آن حداقل یک نفر از اعضای کمیته که در آن رشته تخصص دارد حضور داشته باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید