تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهینامه ایمنی HSE در ساختمان سازی

خانه > اخذ مجوز  > گواهینامه ایمنی HSE در ساختمان سازی

گواهینامه ایمنی HSE در ساختمان سازی

گواهینامه ایمنی HSE ساختمان سازی

گواهینامه ایمنی HSE در ساختمان سازی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد : گواهینامه ایمنی HSE در ساختمان سازی ، استاندار در پیمانکاری ساختمان ، سیستم مدیریت HSE ساختمان سازی ، رویکرد گواهینامه HSE CCC ساختمان سازی ، HSE – MS  سوالات متداول کارفرمایان

کارکنان ما بزرگترین سرمایه ما هستند و این در ارزشهای اصلی شرکت منعکس می شود. اطمینان از سلامتی و ایمنی کارکنان ما هدف اصلی ما است. CCC بهداشت و ایمنی را برای سالهای طولانی در اولویت قرار داده است و ما همچنان مصمم هستیم که به طور مداوم استراتژی ایمنی خود را ارتقا دهیم و بهترین محافظت را از کارکنان خود ارائه دهیم.

سیستم مدیریت HSE

سیستم مدیریت HSE CCC قصد دارد چارچوب و ابزاری را برای مدیریت مسائل در حال تکامل HSE به سرعت و به آسانی فراهم کند در حالی که استاندارد بالایی از عملکرد HSE و انتظارات مشتری و مقامات نظارتی را برآورده می کند.

HSE  ،  HSE-MS  ،  HSE – MS  ، گواهینامه  HSE-MS
HSE   ( اچ اس ای ) مقوله بهداشت محیط کار همچنین حفاظت از محیط زیست حین کار ر ابررسی می نماید.

الزامات استاندارد  HSE   مربوط ب مسائل بهداشت کارگاه ، ایمنی کارگاه همچنین حفظ محیط زیست میباشد بداین منظور متقاضیان جهت گرفتن مدرک  HSE   میبایست الزامات مربوطه ر ارعایت نمایند سپس اقدام ب اخذ گواهی نامه  HSE  نمایند .

HSE  بمعنای (  H  ) مخفف Health   بهداشت ، (  S  ) مخفف Safety  ایمنی ، (  E  ) مخفف Environment  محیط زیست استانداردی انگلیسی میباشد منتها بدایل کامل بودن متن استاندارد اکثر شرکتهای پیمانکار ملزم ب رعایت الزامات استاندارد  HSE   همچنین ارائه گواهینامه  HSE-MS   جهت اثبات حقانیت خود هستند

ما بر این باوریم که هیچ چیز با ارزش تر از زندگی و رفاه انسان نیست و اطمینان حاصل می شود که هنگام انجام کار تجاری ، کلیه اقدامات قابل تصور جهت رعایت دقیق بالاترین استانداردهای بین المللی بهداشت و ایمنی برای دستیابی به هدف نهایی ، حفاظت از زندگی انسان ، انجام می شود.

این امر همچنین برای اطمینان از فراهم آوردن محیط کار سالم و ایمن برای کارمندان ما ، جلوگیری از صدمه به شخص ، صدمه به تجهیزات یا دارایی یا صدمه به محیط زیست در نتیجه فعالیت های شرکت است.(گواهینامه ایمنی HSE در ساختمان سازی)

از سال 2004 گروه HSE یک سیستم مدیریت HSE ) OHSAS 18001) شناخته شده و معتبر بین المللی ایجاد کرده است که پاسخگوی نیازهای همیشه در حال تغییر استانداردهای HSE در عملیات است.

استاندار در پیمانکاری ساختمان

CCC در ایجاد یک محل کار ایمن قاطعانه است. ما تلاش می کنیم با ایجاد فرهنگ کار تمرکز بر مسئولیت پذیری مشترک ، رهبری و مدیریت موثر ریسک ، این مهم را محقق کنیم. ما همچنین معتقدیم که عملکرد ایمنی خوب هم نتیجه فردی و هم گروهی است. همه می توانند با رفتاری که نشان می دهد از یکدیگر مراقبت می کنیم ، بر نتیجه ایمن تری تأثیر بگذارند.

 CCC از طریق تعهد مدیریت واقعی ، رهبری شفاف و منصفانه ، آموزش برنامه ریزی شده HSE ، ارتباطات چند سطح موثر ، مشاوره و صلاحیت کارگران ، فرهنگ ایمنی را در بین نیروهای کار افزایش می دهد.

همچنین ، بهبود مستمر از طریق مطالعه و تجزیه و تحلیل شاخص های شناخته شده فرهنگ ایمنی مانند نرخ تصادف ، شکایت ، بازخورد و انطباق با الزامات ایمنی انجام می شود. CCC برای بهبود نگرش آنها نسبت به ایمنی ، مشارکت کارمندان را افزایش می دهد. به عنوان مثال ، در سال 2017 ما به شدت بر روی برنامه های IIF (بدون آسیب حادثه) تمرکز کردیم.

تعهد زیاد به IIF با ایجاد جو برای دستیابی به بهترین نتایج IIF ممکن توسط شرکت های بزرگ و مدیریت پروژه پشتیبانی می شود. همچنین ، برنامه IIF از طریق یک تعهد شخصی از تمام سطوح مدیریتی برای دستیابی به هدف نهایی در جایی انجام می شود که کارمندان خود را مسئول و پاسخگو می دانند نه تنها برای امنیت و رفاه خود بلکه برای همکارانشان.

یک استراتژی فعال HSE

گروه HSE CCC رویکردی پیشگیرانه در ایجاد و حفظ فرهنگ ایمنی قوی اعمال می کند که کارکنان و مدیریت را برای محافظت از رفاه آنها و جلوگیری از حوادث الهام می دهد. تیم متعهد ما سوابق بهداشت و ایمنی CCC را از نزدیک بررسی می کند و طرح ها را برای تقویت ادغام ایمنی در همه سطوح هماهنگ می کند.

رویکرد HSE CCC شامل موارد زیر است(گواهینامه ایمنی HSE در ساختمان سازی):

1. آموزش (استاندار در پیمانکاری ساختمان)

طیف گسترده ای از دوره های آموزشی برای ارتقا practices اقدامات ایمنی در بین کارکنان برگزار می شود.

برخی از نمونه ها عبارتند از:

آموزش و امتحان NEBOSH

OSHA برای ساخت و ساز

کارگاه های ارشد ایمنی (سیستم مدیریت HSE ساختمان سازی)

جهت گیری افسر HSE

القای مدیران HSE پروژه

رانندگی تدافعی

2. ارزیابی سلامت و ایمنی(استاندار در پیمانکاری ساختمان)

هدف از این بررسی ها اطمینان از انطباق کامل با استانداردها و سیاست های مدیریت HSE است.

3. هماهنگی پروژه(سیستم مدیریت HSE ساختمان سازی)

پشتیبانی متنوع است و شامل: کمک به اجرای مراحل ، نظارت بر عملکرد و اقدامات برنامه ریزی برای جلوگیری از حوادث است.

4. بهبود مستمر (استاندار در پیمانکاری ساختمان )

با درک اینکه HSE یک فرآیند پویا است ، ما به منظور افزایش عملکرد و آماده سازی برای هر گونه خطرات جدید ، اغلب روشهای موجود را به روز می کنیم. ما می دانیم که مشتریان تأکید ویژه ای بر تعالی ایمنی دارند و برای درک نیازهایشان به طور مداوم با آنها تعامل دارند(رویکرد گواهینامه HSE CCC ساختمان سازی).

HSE – MS  سوالات متداول کارفرمایان

آیا HSE جزو استاندارد سازمان ایزو هست ؟

گواهینامه  HSE  بصورت نانواکریدت صادر میگردد بداین معنا سازمان ایزو همچنین کمیته فنی ایزو استاندارد  HSE  ر اتدوین نکرده منتها بدلیل کامل بودن متن استاندارد  HSE  ، استاندارد  HSE  مورد تائید سازمان ایزو میباشد همچنین  CB  صدور گواهینامه  ISO  ، گواهی نامه  HSE  نیز صادر مینماید .

مدرک HSE مورد نیاز مناقصه چند روزه صادر میگردد ؟(گواهینامه ایمنی HSE در ساختمان سازی)

مراجع صدور گواهینامه باسطح ساختاری بیشماری درحال فعالیت میباشند ک اگثر مراکز خصوصی اصطلاحا  CB  خصوصی میباشند  . بدلیل تعدد مراکز صدور گواهینامه بازار رقابتی بین مراجع صدور  ISO HSE بوجود آمده بنابراین گواهینامه  HSE  چنانچه توسط مراجع  CB  خصوصی صادرگردد حتی طی یکی ویا دو روز گواهینامه  HSE  صادر میگردد

هزینه گرفتن مدرک HSE برای شرکت پیمانکار ساختمان چقدر میباشد ؟

هزینه اخذ گواهی  HSE  باتوجه ب سطح اعتباری مراجع صدور گواهینامه متفاوت بوده بین 200000 تومان تا 3000000 میلیون تومان ( مراکز  CB  خصوصی ) همچنین 3500000 میلیون تومان تا 13000000 میلیون تومان ( مراکز  CB  تحت نظارت انجمن  IAF  )

گواهی HSE با گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری یکی هست ؟

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ، گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) ر ابا مدرک  HSE  اشتباه میگیرند حال آنکه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکار توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد همچنین مدرک  HSE  توسط مراجع صدور گواهینامه صادر میگردد

گواهی HSE چه تفاوتی با HSEPLAN دارد ؟

مدرک  HSE  توسط مراجع صدور گواهینامه بابت پیاده سازی الزامات استاندارد  HSE  همچنین رعایت الزامات جهت شرکت متقاضی صادر میگردد منتها  HSEPLAN  ( اچ اس ای پلان ) طرح نوشته شده توسط نیروی  HSE  شرکت متقاضی حتی طرح نوشته شده توسط مراجع مشاوره جهت اجرای  HSE  میباشد (HSE – MS  سوالات کارفرمایان).

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید