تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مقررات رسیدگی به شکایت پروانه کسب اینترنتی

خانه > دسته‌بندی نشده  > مقررات رسیدگی به شکایت پروانه کسب اینترنتی

مقررات رسیدگی به شکایت پروانه کسب اینترنتی

مقررات رسیدگی به شکایت پروانه کسب اینترنتی

مقررات رسیدگی به شکایت پروانه کسب اینترنتی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل : مقررات رسیدگی به شکایت پروانه کسب اینترنتی ، شرایط تمدید پروانه کسب و کار مجازی و شرکت بازاریابی شبکه ای ، قوانین رسیدگی به شکایت کسب و کار مجازی

ماده ۲۰

 کلیه دستگاههای طرف استعلام موضوع این آیین نامه موظفند، حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند. اعلام نظر موافق باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط و نظر مخالف نیز با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد. در غیر این صورت و یا در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی می گردد و پاسخ منفی دستگاه های استعلام شونده خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

ماده ۲۱-مقررات رسیدگی به شکایت پروانه کسب اینترنتی

۱چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا با صدور پروانه کسب مخالفت نماید، باید مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز با ذکر دلایل مستند به متقاضی و از طریق سامانه اینماد در مورد کسب و کار مجازی اعلام کند.

۲در صورتی که متقاضی نسبت به آن معترض باشد، می تواند ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ، اعتراض خود را به اتاق اصناف ایران تسلیم دارد

٣اتاق اصناف ایران مکلف است راسا و یا از طریق اتاق اصناف شهرستان محل استقرار دفتر و یا اقامتگاه فرد صنفی، ظرف پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی کند.

۴در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف ایران معترض باشند می توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس کنند. دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است ظرف مدت پانزده روز برابر مقررات رسیدگی و نتیجه را اعلام نماید.

ماده ۲۲- شرایط تمدید پروانه کسب و کار مجازی و شرکت بازاریابی شبکه ای:

١– گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم

شرایط تمدید پروانه کسب و کار مجازی و شرکت بازاریابی شبکه ای

۲تصویر آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در صورت ثبت هرنوع تغییرات در شرکت برای اشخاص حقوقی).

٣گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع بند (ن) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی)

ماده۲۳ قوانین رسیدگی به شکایت کسب و کار مجازی

در صورت لغو نماد اعتماد الکترونیکی با ابطال پروانه کسب اعتبار هر دو ساقط می گردد.

ماده 24 مقررات رسیدگی به شکایت پروانه کسب اینترنتی

شرکتهای بازاریابی شبکه ای که براساس مقررات قبلی ایجاد شده اند موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، وضعیت خود را با مقررات آن منطبق نمایند.

ماده ۲۵ شرایط تمدید پروانه کسب و کار مجازی و شرکت بازاریابی شبکه ای

این آیین نامه در اجرای مواد (۲)، (۱۲) و تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مشتمل بر (۲۵) ماده و (۱۹) تبصره توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت، وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در یکصدو دوازدهمین و یکصدو سیزدهمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ ۱۳۹۵ ۱۲ ۰۱ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و جایگزین آیین نامه قبلی می گردد

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید