تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی تابعیت ایران

خانه > اخذ مجوز  > گواهی تابعیت ایران

گواهی تابعیت ایران

گواهی تابعیت ایران

مرجع صدور مجوز


مشخصات گواهی تابعیت ایران

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظامنامه قانون تابعیت ایران3871314/02/03ماده 11

نظامنامه قانون تابعیت ایران3871314/02/03ماده 4

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
عکس پرسنلی10007
اسناد و مدارک دال بر تابعیت خارجی پدر خود که در دست دارند100181
تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر بر اینکه او را بتابعیت خود خواهد شناخت .100198
در صورتی میتوانند تابعیت ایران را دریافت کنند که مادر ایرانی و پدر خارجی باشد100199
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظامنامه قانون تابعیت ایران3871314/02/03ماده 1

استعلام‌های بین دستگاهی گواهی تابعیت ایران

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
گزارش کارشناسی نیروی انتظامی ج.ا.ا10032پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی0http://police.ir
استعلام تعیین صلاحیت عمومی و شخصی10089وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات0http://www.vaja.ir
شرایط صدور پروانه تابعیت ایران

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظامنامه قانون تابعیت ایران3871314/02/03جز الف بند 3 ماده 2


عنوان هزینهمبلغ
1000010000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظامنامه قانون تابعیت ایران3871314/02/03ماده 3

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید گواهی تابعیت ایران

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز

شرایط صدور پروانه تابعیت ایران


مدارک دریافت پروانه تابعیت ایران


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهی تابعیت ایران

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

شرایط صدور پروانه تابعیت ایران


مدارک دریافت پروانه تابعیت ایران


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهی تابعیت ایران

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظامنامه قانون تابعیت ایران3871314/02/03ماده 7 و 8

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز

شرایط صدور پروانه تابعیت ایران


مدارک دریافت پروانه تابعیت ایران


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظامنامه قانون تابعیت ایران3871314/02/03ماده 7

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید