تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه ساخت شیرخشک رژیمی و غذا ویژه

خانه > اخذ مجوز  > پروانه ساخت شیرخشک رژیمی و غذا ویژه

پروانه ساخت شیرخشک رژیمی و غذا ویژه

پروانه ساخت شیرخشک رژیمی

پروانه ساخت شیرخشک رژیمی و غذا ویژه

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه ساخت شیرخشک رژیمی و غذا ویژه ( هزینه دریافت پروانه شیر خشک ، شرایط اخذ مجوز شیر خشک و غذای کودک ، مدارک صدور مجوز  تولید شیر خشک و غذای ویژه) راکاملا شرح می‌دهیم

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز پروانه ساخت شیرخشک رژیمی و غذا ویژهفایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


شرایط مجوز شیر خشک و غذای کودک

ضوابط خاص صدور مجوز ساخت شیرخشک رژیمی و غذا ویژه


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه دریافت پروانه شیر خشکنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه ساخت شیرخشک رژیمی و غذا ویژهضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز ساخت شیرخشک رژیمی و غذا ویژه

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید پروانه ساخت شیرخشک رژیمی و غذا ویژهفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


هزینه دریافت پروانه شیر خشک

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح پروانه ساخت شیرخشک رژیمی و غذا ویژه
فرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه ساخت شیرخشک رژیمی و غذا ویژهبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید