تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۶

خانه > اخذ مجوز  > اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۶

اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۶

شرایط ، مراحل و نحوه اخذ گواهینامه ایزو 10006

اخذ گواهینامه ایزو 10006

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل : شرایط ، مراحل و نحوه اخذ گواهینامه ایزو 10006 ، هزینه دریافت گواهینامه ISO 10006 ،  گرفتن استاندارد ایزو 10006 مدیریت پروژه

مدیریت پروژه :

مدیریت پروژه بعنوان برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت همچنین کنترل منابع شرکت جهت هدف نسبتا کوتاه مدت ؛ جهت اهداف خاص تعین گشته ، تعریف میکنند همچنین مدیریت پروژه توسط پرسنل کارآمد اختصاص یافته جهت پروژه خاص

ایزو 10006 (شرایط ، مراحل و نحوه اخذ گواهینامه ایزو 10006):

ISO 10006 : 2018   سیستم مدیریت کیفیت

– مدیریت کیفیت پروژه

استاندارد بین المللی بوده توسط سازمان بین المللی استاندارد  ISO   تدوین گشته ایزو10006 راهنمای استفاده مدیریت کیفیت پروژه ر اارائه میدهد .
ایزو10006 (  ISO 10006 ) راهنمای خود جهت مدیریت پروژه نیست بلکه راهنمایی جهت فرآیند مدیریت پروژه توسط استاندارد ایزو 10006 مورد بحث میباشد
ISO10006:2003   راهنمای استفاده مدیریت کیفیت جهت پروژه راارائه میدهد بنابراین ایزو10006 جهت پروژههای مختلف پیچیدگی ، کوچک همچنین بزرگ بودن ، کوتاه همچنین بلند ، همچنین جهت محیطهای مختلف درگیر میباشد پس ایزو10006 راهنما جهت مدیریت پروژه نیست ایزو10006 راهنمادرکیفیت فرآیند مدیرت پروژه میباشد

ISO 10006 : 2017 رهنمودهایی را برای استفاده از مدیریت کیفیت در پروژه ها ارائه می دهد.

این برای سازمانهایی که روی پروژه هایی با پیچیدگی های مختلف ، کوچک یا بزرگ ، با مدت کوتاه یا طولانی کار می کنند ، به عنوان یک پروژه منفرد برای عضویت در یک برنامه یا نمونه کارها از پروژه ها ، در محیط های مختلف و صرف نظر از نوع محصول / خدمات ، قابل اجرا است. یا فرایند درگیر ، با هدف جلب رضایت طرفین علاقه مند به پروژه با معرفی مدیریت کیفیت در پروژه ها. این می تواند متناسب با یک پروژه خاص ، برخی از تنظیمات راهنمایی را ضروری کند.

ISO 10006: 2017 خود راهنمای مدیریت پروژه نیست. راهنمایی در مورد کیفیت در فرآیندهای مدیریت پروژه در این سند ارائه شده است.

راهنمایی در مورد مدیریت پروژه و فرآیندهای مربوط به آن در ISO 21500 آمده است.

ISO 10006: 2017 به مفاهیم هر دو “مدیریت کیفیت در پروژه ها” و “سیستم های مدیریت کیفیت در پروژه ها” می پردازد.

این موارد با پرداختن جداگانه توسط موضوعات و بندهای زیر متمایز می شوند:

– مدیریت کیفیت در پروژه ها شامل:

سیستم های مدیریت کیفیت در پروژه ها

مسئولیت مدیریت در پروژه ها ؛ مدیریت منابع در پروژه ها  ؛

تحقق محصول

خدمات در پروژه ها ؛

و اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل و بهبود پروژه ها.

– سیستم های مدیریت کیفیت در پروژه ها شامل:

مشخصات پروژه

؛ اصول مدیریت کیفیت در پروژه ها

فرآیندهای مدیریت کیفیت پروژه

و یک برنامه کیفیت برای پروژه.

گرفتن استاندارد ایزو 10006 مدیریت پروژه

استاندارد جدید ایزو جهت مدیریت پروژه (شرایط ، مراحل و نحوه اخذ گواهینامه ایزو 10006) :

فشار برکسب وکار جهت نتایج سریعتر استاندارد جدید  ISO   جهت مدیریت خوب پروژه بوجود آورد

ایزو21500   ISO 21500 : 2012    بعنوان راهنمای مدیریت پروژه میتواند توسط هرسازمان از جمله سازمانهای دولتی ، خصوصی ، شرکتهای پیمانکاری جهت هرنوع پروژه مورد استفاده قرار گیرد
مدیریت پروژه درحال حاضر بزرگترین کسب وکار میباشد  بنابراین اخذ گواهینامه ایزو 21500 همچنین پیاده سازی مستندات ایزو21500 توصیف سطح بالا مفاهیم همچنین فرآیند ارائه میدهد تاتمرین خوبی جهت مدیریت پروژه ایجاد کند . مدیران پروژه جدید همچنین مدیران باتجربه میتوانند توسط پیاده سازی استاندارد ایزو21500 راهنماییهای مدیریت پروژه جهت بهبود موفقیت پروژه همچنین دستیابی بنتایج کسب وکار استفاده نمایند

اخذ گواهینامه استاندارد ایزو جهت پروژه :

استاندارد ایزو21500  بعنوان مدیریت پروژه همچنین استاندارد ایزو10006 بعنوان مدیریت کیفیت پروژه نامبرده میشود.

تمامی کارفرمایان شرکتهای پیمانکاری همچنین کارفرمایان شرکتهای پروژه محور جهت توصیف سطح بالای کار پروژه میتوانند اقدام نمایند جهت پیاده سازی مستندات استاندارد  ISO 21500:2012   همچنین پیاده سازی استاندارد  ISO 10006:2016   سپس اخذ گواهینامه ایزو21500 همچنین اخذ گواهینامه ایزو10006 البته استاندارد ایزو9001 بعنوان استاندارد مرجع میبایست توسط سازمان پیاده سازی گردد بنابراین اخذ گواهینامه ایزو9001 ، اخذ گواهینامه ایزو21500 همچنین اخذ گواهینامه ایزو10006 بعنوان سیستم مدیریت کیفیت پروژه همچنین سیستم مدیریت پروژه همچنین سیستم مدیریت کیفیت لازم تمام شرکتهای پروژه محور میباشد

(هزینه دریافت گواهینامه ISO 10006 ).

مراجع صدور گواهینامه ایزو 10006 ، ایزو 21500  :

استاندارد ایزو توسط سازمان جهانی ایزو همچنین کمیته فنی تدوین سپس منتشر گشته دراختیار جهانیان قرار میگرد سپس مراکز ارائه دهنده خدمات ایزو میتوانند استاندارد منتشر گشته همانند استاندارد ایزو 21500 همچنین استاندارد ایزو 10006 بعنوان مدیریت کیفیت پروژه همچنین مدیرت پروژه صادر نمایند

(گرفتن استاندارد ایزو 10006 مدیریت پروژه).

شرکتهای پیمانکار همانند

پیمانکار ساختمانی

شرکتهای پیمانکار ساخت و سازمسکونی

شرکتهای پیمانکار راهسازی

شرکتهای پیمانکار نفت

شرکتهای پیمانکارگاز

و…. میتوانند جهت کنترل پروژه همچنین مدیریت کنترل پروژه جهت بهبود خدمات مستندات استاندارد  ISO 10006   همچنین مستندات ISO 21500  پیاده سازی نمایند تاباعث بهبود روند کار همچنین خدمات گردد

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید