تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تاسيس چاپخانه

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تاسيس چاپخانه

مجوز تاسيس چاپخانه

مجوز تاسیس چاپخانه

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور اصلاح ابطال و تمدید مجوز تاسیس چاپخانه ( هزینه مجوز چاپخانه ، شرایط گرفتن مجوز چاپخانه ، فروش مجوز چاپخانه ، خرید مجوز چاپخانه ، دریافت مجوز چاپخانه ، درخواست مجوز چاپخانه ، مجوز چاپخانه دیجیتال ، مجوز چاپخانه از وزارت ارشاد ) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور دریافت مجوز چاپخانه






مشخصات مجوز تاسیس چاپخانه





مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز چاپخانه از وزارت ارشاد

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي6341365/12/12بند 16 ماده 2

آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها14291371 / 09 /01

فرآیند صدور مجوز چاپخانه دیجیتال




فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز چاپخانه دیجیتال


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی1011/6
اساسنامه ، آگهی تاسیس شرکت، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات شرکت انجام شده روزنامه رسمی1001452
معرفی نامه از مدیر مسئول13991399
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها14291371 /09 / 01ماده 5

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز تاسیس چاپخانه

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
تأییدیه بهداشت10245وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اداره کل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی14irprint. farhang. gov .ir
تأئیدیه اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی10244وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی14irprint .farhang. gov .ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها14291371 / 09/ 01ماده 10

مجوزهای پیش‌نیاز فروش مجوز چاپخانه


مجوز چاپخانه دیجیتال از وزارت ارشاد

ضوابط خاص صدور مجوز چاپخانه از وزارت ارشاد


مدت زمان صدور مجوز تاسیس چاپخانه

 روز



مدت اعتبار مجوز چاپخانه

 ماه



هزینه صدور مجوز چاپخانه



نمونه مجوز صادر شده فروش مجوز چاپخانه

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید دریافت جواز چاپخانه

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز چاپخانه از وزارت ارشاد



ضوابط خاص تمدید مجوز تاسیس چاپخانه


مدت زمان تمدید فروش جواز چاپخانه

 روز



مدت اعتبار مجوز چاپخانه از وزارت ارشاد

 ماه


هزینه تمدید مجوز



فرآیند اصلاح مجوز تاسیس چاپخانه

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز



ضوابط خاص اصلاح فروش مجوز چاپخانه


مدت زمان اصلاح دریافت مجوز چاپخانه

 روز



مدت اعتبار مجوز تاسیس چاپخانه

 ماه


هزینه اصلاح مجوز چاپخانه از وزارت ارشاد



فرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها14291371 /09 / 01ماده 8

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز



بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید