تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت

خانه > اخذ مجوز  > شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت

شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت

شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت

شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت ( هزینه صدور مجوز موسسه خدماتی پرداخت ، شرایط راه اندازی شرکت ارائه دهنده خدمات پردخت ، مدارک اخذ مجوز راه اندازی مرکز خدمات پرداخت ، دریافت پروانه پی اس پی ، صدور مجوز PSP ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون پولی و بانکی کشور1201351 /04 / 1814

قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره)3781362 /06 / 0820

دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک581392 / 11 /128-21

مقررات ناظر بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت891390 /09 / 2627

فرآیند صدور مجوز شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
صورتجلسه مجمع عمومی100118
برنامه عملیاتی مطابق با چارچوب تعیین‌شده توسط بانک مرکزی100544
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی1001452
تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی1001816
لیست بیمه پرسنل (بازرسین ) دارای تاییده23809012
توافقنامه NDA171717


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک581392 /11 / 128-21

مجوزهای پیش‌نیاز شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت


استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
عدم سوء پیشینه کیفری10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
آگهی روزنامه رسمی10004قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت139211121392/11/1211

هزینه صدور مجوز موسسه خدماتی

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مقررات ناظر بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت891390 /09 / 268-21

مدت زمان صدور مجوز شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت139211121392 /11 / 123، 24، 25، 29 و 30

مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه بررسی پرونده500000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت139211121392 /11 / 1222

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزشرایط راه اندازی شرکت ارائه دهنده خدمات پردخت

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مقررات ناظر بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت891390 /09 / 2642-46

دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت139211121392 /11 / 1242

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز شرکت ارایه دهنده خدمات پرداختعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت139211121392 /11 / 1242

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید