تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تاسیس شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تاسیس شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی

مجوز تاسیس شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی

مجوز تاسیس شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23ماده 2

نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی9741394 / 02/ 15بند ب ماده 7

فرآیند صدور مجوز تاسیس شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
عکس پرسنلی10007
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
گواهی عدم سوء پیشینه1001140
بازدید کارشناسی از محل1001449
تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی1001472
تصویر آگهی ثبت شرکت1001478
اسناد و مدارك مالكيت قطعي يا استيجاري محل فعاليت1001479
 


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی9741394 /02 / 15ماده 10

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
وضعیت نظام وظیفه10005نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http://www.vazifeh.police.ir
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10020سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.ir
عدم سوء پیشینه کیفری10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
تایید ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در مرجع ثبتی10090سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری0www.sherkat.ssaa.ir
آدرس پستی10171شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست3www.post.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی9741394 /02 / 15ماده 10

شرایط دریافت پروانه موسسه دفع آفات نباتی و ضدعفونی

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی9741394/ 02/ 15ماده 12

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی9741394 /02 / 15ماده 18

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
بازدید کارشناسی1500000 ریال
هزینه صدور مجوز تاسیس1070000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23تبصره 3 ماده 2

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی8501397 /06 / 23جدول 1 صفحه 154

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی8501397 /06 / 23جدول 3 صفحه 155

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز تاسیس شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی

ضوابط خاص تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی9741394 /02 / 15بند 2 ماده 7

نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی9741394 /02 / 15ماده 23

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی9741394 /02 / 15ماده 12

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
بازدید کارشناسی1500000 ریال
تمدید پروانه580000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23تبصره 3 ماده 2

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی8501397 /06 / 23جدول 1 صفحه 154

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی8501397 /06 / 23جدول 3 صفحه 155

فرآیند اصلاح مجوز تاسیس شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تاسیس شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی9741394 / 02/ 15ماده 14

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید