تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

خانه > دسته‌بندی نشده  > مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

مجور تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها ( هزینه صدور مجوز تغییر کاربری زمین کشاورزی ، شرایط دریافت پروانه تغییر کاربری باغ ، مدارک اخذ مجوز تغییر کاربری زمین زراعی ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها107531385/08/01ماده 1 و 2

دستورالعمل اصلاحی تعیین مصادیق و ضوابط فعالیتهای موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها121881399/10/29بند و

فرآیند صدور مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
نقشه utm محل اجرای طرح11938
سایت پلان و طرح توجیهی12010
مدرک دال بر مالکیت زمین13065


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها107531385/08/01ماده2

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها108071386/04/19ماده 3

دستوالعمل نحوه و چگونگی دریافت تقاضا ، تشکیل و تکمیل پرونده ، بررسی کارشناسی طرح درکمیسیون تبصره 1ماده 1،نگهداری سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم115141386/08/08بند الف

بخشنامه فرمهاي مورد عمل دبير خانه كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (موضوع ابلاغيه هاي شماره 28200/020 مورخ8/8/86 و 30523/020مورخ26/8/86 وزارتي )117451386/11/03فرم های موجود

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
رعایت ضوابط استقرار محیط زیست10429سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست15https://doe.irضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
استعلام اطلاعات جغرافیایی10430وزارت راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی30www.mrud.irتعیین موقعیت عرصه محل اجرای طرح نسبت به محدوده و حریم شهر و رعایت ضوابط طرح های کالبدی، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وضعیت مالکیت اراضی (ملی/ مستثنیات، وضعیت واگذاری)
10393سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری0www.frw.irتعیین نوع مالکیت اراضی- آیا تمام زمین داخل مستثنیات اشخاص واقع شده یا بخشی از آن در اراضی ملی قرار گرفته؟
استعلام موقعیت عرصه محل اجرای طرح10431بنیاد مسكن انقلاب اسلامی – بنیادهای مسكن انقلاب اسلامی30www.bonyadmaskan.irتعیین موقعیت عرصه محل اجرای طرح نسبت به محدوده طرح هادی مصوب روستایی- در صورتیکه روستا طرح هادی مصوب دارد؛ چه مقدار از زمین داخل طرح هادی مصوب واقع است؟ در صورتیکه روستا طرح هادی ندارد؛ چه مقدار از زمین داخل محدوده روستا قرار گرفته است؟
حریم میادین و خطوط انتقال گاز10400شرکت ملی گاز ایران – شرکت های گاز استانی0www.nijc.irتأمین خدمات و رعایت حرائم قانونی
استعلام از سازمان میراث فرهنگی جهت حریم ابنیه های تاریخی10143وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور – اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری15http://www.mcth.irآیا حریم آثار باستانی و میراث فرهنگی و سایر نقاط حساس رعایت شده است؟
استعلام امکان تامین منابع آب مورد نیاز و اعلام حرائم قانونی10163شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران – شرکت سهامی آب منطقه ای15www.moe.gov.irتامین آب و اعلام حرائم قانونی
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10079سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.irاحراز هویت الکترونیکی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها107531385/08/01ماده7

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها108071386/04/19ماده 3

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها107531385/08/01ماده 7

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها107531385/08/01ماده 7

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها107531385/08/01تبصره 1 ماده 1

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها108071386/04/19ماده 4

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها107531385/08/01تبصره 1 و 2

دستورالعمل اصلاحی تعیین مصادیق و ضوابط فعالیتهای موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها121881399/10/29بند و

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده10365
تمدیدیه های موافقت اصولی طرح11476
نقشه utm محل اجرای طرح11938


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستوالعمل نحوه و چگونگی دریافت تقاضا ، تشکیل و تکمیل پرونده ، بررسی کارشناسی طرح درکمیسیون تبصره 1ماده 1،نگهداری سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم115141386/08/08بند الف

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها107531385/08/01تبصره یک اصلاحی

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها107531385/08/01تبصره 1 ماده 1

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها107531385/08/01ماده 2

فرآیند اصلاح مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها107531385/08/01تبصره 7 الحاقی

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها108071386/04/19ماده 5

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز