تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز خدمات پستی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز خدمات پستی

مجوز خدمات پستی

مجوز خدمات پستی

مجوز خدمات پستی

در این مطلب شرایط ، مدارک، هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، ابطال و تمدید مجوز خدمات پستی(گرفتن مجوز دفتر خدمات پستی ، شرایط اخذ مجوز خدمات پستی ، اخذ مجوز دفتر خدمات پستی ، ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز خدمات پستی


مشخصات اخذ مجوز دفتر خدمات پستی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات2301382/09/19بند (ز) ماده (3)

قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران 61021 مورخ 1395/5/239091395/05/23ماده 27

فرآیند گرفتن مجوز دفتر خدمات پستی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر سند مالکیت10005
عکس پرسنلی10007
تصویر آگهی تاسیس شرکت10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر گواهی عدم سوء پیشینه کیفری10024
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تابعیت ایرانی100204
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه100495
فرم تكميل شده مشخصات شركت100496
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصول حاکم بر پروانه فعالیت کارورهای پستي غيردولتي مصوبه 254 مورخ 1395/12/179051395/12/17ماده 3

استعلام‌های بین دستگاهی گرفتن مجوز دفتر خدمات پستی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
استعلام تعیین صلاحیت عمومی و شخصی10089وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات0http :// www .vaja .ir

مجوزهای پیش‌نیاز اخذ مجوز دفتر خدمات پستی


ضوابط خاص گرفتن مجوز دفتر خدمات پستی


مدت زمان صدور مجوز خدمات پستی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)10871395/11/26بند 17

مدت اعتبار گرفتن مجوز دفتر خدمات پستی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصول حاکم بر پروانه فعالیت کارورهای پستي غيردولتي مصوبه 254 مورخ 1395/12/179051395/12/17ماده 8

هزینه صدور مجوز خدمات پستی


عنوان هزینه صدور مجوز خدمات پستیمبلغ
هزینه صدور50000000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصول حاکم بر پروانه فعالیت کارورهای پستي غيردولتي مصوبه 254 مورخ 1395/12/179051395/12/17ماده 24

نمونه مجوز صادر شده خدمات پستی

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز خدمات پستی

شرایط اخذ مجوز خدمات پستی و مدارک لازم برای تمدید مجوز

شرایط اخذ مجوز خدمات پستی


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصول حاکم بر پروانه فعالیت کارورهای پستي غير دولتي مصوبه 254 مورخ 1395/12/179051395/12/17ماده نه

ضوابط خاص تمدید مجوز خدمات پستی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصول حاکم بر پروانه فعالیت کارورهای پستي غير دولتي مصوبه 254 مورخ 1395/12/179051395/12/17ماده نه

مدت زمان تمدید

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)10871395/11/2617

مدت اعتبار

 ماه


هزینه تمدیدفرآیند اصلاح مجوز خدمات پستی

شرایط اخذ مجوز خدمات پستی و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

شرایط اخذ مجوز خدمات پستی اخذ مجوز دفتر خدمات پستی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
موافقت نامه پروانه ارائه خدمات پستی15281398/12/042-4

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار

 ماه


هزینه اصلاح اخذ مجوز دفتر خدمات پستیفرآیند ابطال مجوز

شرایط اخذ مجوز خدمات پستی قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصول حاکم بر پروانه فعالیت کارورهای پستي غيردولتي مصوبه 254 مورخ 1395/12/179051395/12/17ماده 30

اخذ مجوز دفتر خدمات پستی

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز

شرایط اخذ مجوز خدمات پستیعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصول حاکم بر پروانه فعالیت کارورهای پستي غيردولتي مصوبه 254 مورخ 1395/12/179051395/12/17ماده 30

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید