تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز سرمایه‌گذاری مؤسسه بیمه در خارج از کشور

خانه > اخذ مجوز  > مجوز سرمایه‌گذاری مؤسسه بیمه در خارج از کشور

مجوز سرمایه‌گذاری مؤسسه بیمه در خارج از کشور

مجوز سرمایه‌گذاری مؤسسه بیمه در خارج از کشور

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه شماره 97 مصوب شورای عالی بیمه112991398 / 02/ 30ماده 13

فرآیند صدور مجوز سرمایه‌گذاری مؤسسه بیمه در خارج از کشور
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11224
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه شماره 97 مصوب شورای عالی بیمه112991398 / 02/ 30ماده 13

استعلام‌های بین دستگاهی


هزینه صدور مجوز سرمایه گذاری

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده


فرآیند تمدید مجوز سرمایه‌گذاری مؤسسه بیمه در خارج از کشور


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز سرمایه‌گذاری مؤسسه بیمه در خارج از کشور


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز سرمایه‌گذاری مؤسسه بیمه در خارج از کشور


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید