تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز صدور بیمه عمر انفرادی با سرمایه بیش از دو میلیارد ریال

خانه > اخذ مجوز  > مجوز صدور بیمه عمر انفرادی با سرمایه بیش از دو میلیارد ریال

مجوز صدور بیمه عمر انفرادی با سرمایه بیش از دو میلیارد ریال

مجوز صدور بیمه عمر انفرادی سرمایه دو میلیارد

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری101081390 /09 / 227

فرآیند صدور مجوز صدور بیمه عمر انفرادی با سرمایه بیش از دو میلیارد ریال
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11224
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری101081390 /09 / 22ماده 7

استعلام‌های بین دستگاهی


مدارک اخذ مجوز  یسمه عمر انفرادی با سرمایه دومیلیارد

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی112841395 /11 / 26بند 24 عناوین

مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز صدور بیمه عمر انفرادی با سرمایه بیش از دو میلیارد ریال

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز صدور بیمه عمر انفرادی با سرمایه بیش از دو میلیارد ریال

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز صدور بیمه عمر انفرادی با سرمایه بیش از دو میلیارد ریال

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید