تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

مجوز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

مجوز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

مجوز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

در این مطلب شرایط، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح، ابطال ، تمدید مجوز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی(ثبت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ، تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ، اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ، هزینه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی )کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز ثبت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

فرآیند صدور مجوز ثبت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
فایلی وجود ندارد

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران5391384 /09 /01ماده 7 بند 6

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی8881398 /08 /22ماده 2

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی تاسیس10010
طرح اعلامیه پذیره نویسی100791
تعهدنامه1005039


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی8951398/09/11ماده 5 و 9

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی


ضوابط خاص صدور مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی8991398 /09 /11بند 1

ثبت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی8951398 /09/ 11ماده 5

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید ثبت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانیفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی


مدت زمان اصلاح مجوز ثبت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

 روزمدت اعتبار مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

 ماه


هزینه اصلاح صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانیفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی8951398 /09/ 11ماده 46

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانیعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی8951398 /09/ 11ماده 46

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید