تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز کالای دخانی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز کالای دخانی

مجوز کالای دخانی

مجوز کالای دخانی

مجوز کالای دخانی

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح ، ابطال ، تمدید مجوز کالای دخانی(پروانه کالای دخانی ،هزینه پروانه کالای دخانی ، مدارک ثبت کالای دخانی ، مراحل دریافت مجوز کالای دخانی ، مجوز نمایندگی توزیع دخانیات ) شرح داده می‌شود

مرجع اخذ مجوز دخانیات


مشخصات مجوز کالا دخانی
ثبت شرکت دخانی ، مجوز نمایندگی توزیع دخانیات ، مجوز توزیع سیگار ، توزیع سیگار ، ثبت شرکت توزیع دخانیات
درخواست اخذ مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز توزیع دخانیات

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات3351386/07/01تبصره 3 ماده 102

فرآیند اخذ مجوز کالای دخانی
فایلی وجود ندارد

شرایط دریافت مجوز کالای دخانی و مدارک لازم برای اخذ مجوز ثبت کالای دخانی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر سند مالکیت10005
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
درخواست متقاضی10030
تصویر تعهد نامه محضری10035
تصویر مفاصاحساب مالیاتی10039
جواز تاسیس100262
طرح توجیهی100272
پرسشنامه تکمیل شده100640
سفته100849
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل های مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور9271394/08/25فرم های پرسشنامه و تعهد نامه

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
آگهی روزنامه رسمی10004قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http://www.rrk.ir

/News/

NewsList.aspx

احراز هویت مالکین شناورها10075سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره ثبت اسناد و املاک0www.iccima.ir
عدم سوء پیشینه10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل های مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور9271394/08/25طبق موارد خواسته شده در دستورالعمل