تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

معاهده همکاری در ثبت اختراعات pct

خانه > ثبت اختراع  > معاهده همکاری در ثبت اختراعات pct

معاهده همکاری در ثبت اختراعات pct

معاهده همکاری در ثبت اختراعات pct

معاهده همکاری pct در ثبت اختراعات

معاهده همکاری pct در ثبت اختراعات یا معاهده pct ثبت اختراع

چنانچه خواستاران ثبت اختراع، تابع یا ساکن یکی از کشورهای عضو باشند، می توانند اظهارنامه ثبت بین المللی اختراع را بر اساس مقررات این معاهده تسلیم نمایند.

به این منظور شخص باید اظهارنامه بین المللی را به اداره ملی ثبت اختراع کشور خود یا به دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی ارائه کند.

اگر متقاضی تابع یا ساکن کشوری از اعضای یکی از معاهدات اختراعات منطقه ای (مانند کنفوانسیون اروپایی اختراعات) باشد و قوانین داخلی اجازه دهند، می تواند اظهارنامه ثبت اختراع بین المللی خود را به اداره ثبت اختراعات منطقه ای ارائه دهد. در این اظهارنامه، متقاضی باید آن دسته از کشور یا را تعیین نماید که خواهان حمایت از اختراع PCT کشورهای طرف قراردادِ خود در آنها است. دفاتر دریافت کننده اظهارنامه بین المللی اختراع، یک نسخه از آن را نگهداری می کنند، نسخه ای به دفتر بین المللی و نسخه ای نیز به مقام صلاحیت دار جست وجوی بین الملل ارائه خواهد شد.

درصورتی که اظهارنامه بین المللی دارای شرایط لازم باشد، اظهارنامه اختراع ملی در کشورهای منتخب تایید خواهد شد. به عبارت دیگر، اظهارنامه بی نالمللی از PCT متقاضیِ عضو تاریخ تسلیم آن به اداره ملی در هر یک از کشورهای تعیین شده معتبر است و دارای اعتبار یک اظهارنامه ملی عادی خواهد بود. اظهارنامه بین المللی اختراع به هر زبانی که اداره دریافت کننده قدر به پذیرش آن باشد، قابل ارائه خواهد بود.

با این حال، ادارات دریافت کننده باید اظهارنامه را به زبانی بپذیرند، که هم زبان مورد قبول مقام صلاحیت دار جستوجوی بین المللی (که باید جستوجوی بین المللی را انجام دهد) باشد و هم، زبان نشر آگهی (یعنی یکی از زبان هایی که آگهی اظهارنامه ثبت بین المللی اختراع به آن زبان ها منتشر میشود.).

زبان نشر آگهی شامل زبان های:

 1. چینی
 2. روسی
 3. انگلیسی
 4. فرانسوی
 5. آلمانی
 6. ژاپنی
 7. اسپانیایی

بنابراین اظهارنامه باید به زبانی ارائه شود که به ترجمه نیاز نداشته باشد.

چنانچه زبان اظهارنامه بین المللی مورد قبول مقام صلاحیت دار جست وجوی بین المللی (که جستوجوی بین المللی را انجام می دهد) نباشد، اظهارنامه به زبان جست وجوی بین المللی ترجمه میشود. اظهارنامه بین المللی تحت جست وجوی بین المللی قرار خواهد گرفت که جست و جویی با کیفیت از مدارک پروانه اختراع و دیگر ادبیات فنی است. فقط انتخاب شده باشند، صلاحیت PCT دفاتر ثبتی که از سوی مجمع اتحادیه جست وجوی بین المللی را دارند. این انتخاب بر اساس عواملی چون امکانات و به ویژه نیروی انسانی کارآمد این ادارات صورت می گیرد تا کیفیت جس توجو در باقی بماند.

 

معاهده همکاری ثبت اختراع pct

در حال حاضر مقامات PCT سطح استانداردهای تعیین شده در صلاحیت دار جست و جو عبارتند از:

اداره های ملی ثبت اختراع (معاهده همکاری در ثبت اختراعات pct) :

 1. استرالیا
 2. اتریش
 3. چین
 4. ژاپن
 5. کره جنوبی
 6. فدراسیون روسیه
 7. اسپانیا
 8. سوئد
 9. ایالات متحده آمریکا
 10. اداره اروپایی ثبت اختراع فنلاند
 11. کانادا.

نتایج جس توجو اغلب در ماه چهارم یا پنجم پس از ارائه اظهارنامه طی گزارشی در اختیار متقاضی و اداره بین المللی قرار می گیرد. در گزارش درباره ثبت اختراع اظهار نظر نمی شود، بلکه هدف عمده آن کشف سابقه افشای قبلی اختراع است. علاوه بر آن در این گزارش جدید بودن و گام ابتکاری اختراع مورد ادعا بررسی می شود. به این ترتیب، مفاد گزارش، مخترع را قادر می سازد که شانس خود را در ثبت اختراع در کشورهای تعیین شده ارزیابی کند.

به عبارت دیگر، اگر گزارش جست وجو رضایت بخش نباشد، متقاضی این فرصت را خواهد داشت که اظهارنامه خود را اصلاح کند یا قبل از انتشار آگهی آن را برگرداند. علاوه بر آن، گزارش به ادارات ثبتی که از امکانات فنی و کارمندان مجرب محرومند، کمک بسزایی در ارزیابی اختراعات م ینماید. پس از 18 ماه از تاریخ حق تقدم اختراع، درصورت یکه متقاضی اظهارنامه خود را برنگردانده باشد، اظهارنامه به همراه گزارش جست وجوی بین المللی، از سوی دفتر بین المللی منتشر می شود و دفتر آن را به دفاتر ثبت کشورهای منتخب ابلاغ می کند.

نشر بین المللی دارای آثار زیادی است که مهمترین آنها عبارتند از:

افشای اختراع به مردم و همچنین نوع حمایت احتمالی از مخترع.

نشر بین المللی به طور نظام مند برای کلیه اعضای معاهده ارسال می شود.

دفتر بین المللی و مقامات صلاحیت دار جستوجوی بین المللی اجازه نخواهند داد که شخص یا مقامی قبل از نشر آگهی بین المللی، به اظهارنامه دسترسی پیدا کند، مگر اینکه از سوی متقاضی درخواست شده باشد.

متقاضی می تواند ادعای خود PCT علاوه بر جست وجوی بین المللی، تحت نظام را تحت جستوجوی کامل‌تری با عنوان بررسی مقدماتی بین المللی قرار دهد. این بررسی برخلاف جست وجوی بین المللی کاملاً اختیاری است و متقاضی پس از دریافت گزارش جست وجوی بین المللی در صورت تمایل و با پرداخت هزینه های مربوط می‌تواند بررسی مقدماتی درخواست نماید. بررسی کنندگان همان مقامات جست وجوی بین المللی هستند و کار در این زمینه انجام می شود که اختراع ادعا شده دارای شرایط لازم برای ثبت هست یا خیر. به عبارت دیگر، اختراع ادعا شده از حیث جدید بودن، گام ابتکاری و قابلیت کاربرد صنعتی و آنچه در گزارش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و مشخص می‌کند که اختراع قابل باید هزینه های PCT ثبت است یا خیر.

متقاضی برای ثبت اختراع از طریق نظام زیر را پرداخت نماید(معاهده همکاری در ثبت اختراعات pct) :

1. هزینه ارسال که متقاضی آن را برای خدمات اداره ملی پرداخت می کند. این هزینه به وسیله اداره دریافت کننده اظهارنامه تعیین می‌شود؛

2. هزینه جست وجوی بین المللی؛

3. هزینه انتشار آگهی اظهارنامه ثبت بین المللی اختراع.

اگر متقاضی خواهان بررسی مقدماتی بین المللی باشد، باید هزینه مربوط و هزینه ملی مقرر شده در ادارات تعیین شده را پرداخت کند و براساس درصورتی که متقاضی تابع یا ساکن کشوری باشد که درآمد ،PCT مقررات ملی سرانه آن کم‌تر از 300 دلار است، از تخفیف 75 درصدی در برخی هزینه ها برخوردار خواهد شد. ایران نیز شامل این تخفیف می گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید