تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

نظارت بر آموزشگاه و تخلفات و نحوه برخورد

خانه > آموزش  > نظارت بر آموزشگاه و تخلفات و نحوه برخورد

نظارت بر آموزشگاه و تخلفات و نحوه برخورد

نظارت بر آموزشگاه

نظارت بر آموزشگاه و تخلفات و نحوه برخورد

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل : نظارت بر آموزشگاه ، تخلفات آموزشگاه ، انواع تخلفات آموزشگاه ، نحوه برخورد با تخلفات آموزشگاه ، نظارت بر آموزشگاه های فنی و حرفه ای ، نحوه برخورد با آموزشگاه متخلف

ماده 76 نظارت بر آموزشگاه و تخلفات و نحوه برخورد

نظارت و بازرسي آموزشگاه شامل بررسي موارد مندرج در جداول زیر بوده و با نقص عملکرد و یا تخلف آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد مطابق مفاد مندرج در همین جدول، برخورد می شود:

نظارت بر آموزشگاه و تخلفات و نحوه برخورد (انواع تخلفات آموزشگاه)

در صورت تکرار پس از حداقل شش ماه بعد نوبت قبل

در صورت تکرار پس از حداقل شش ماه بعد نوبت قبل

 

در صورت تکرار پس از حداقل شش ماه

نوبت اول

 

نوع تخلف (انواع تخلفات آموزشگاه)

  لغو دائم پروانه تاسیس و ممنوعیت همیشگی فعالیت تحت هر عنوان در آموزشگاه های آزاد

1.  تخلفات منجر به زائل شدن صلاحیت فردی موسس(در صورت تایید کتبی عدم صلاحیت، توسط دفترحراست مرکزی)

2. تخلفات اخلاقی و ارتكاب اعمال خلاف عفت عمومي (در صورت صدور رای قطعی مرجع ذیصلاح قضایی مبنی بر ارتکاب جرم)

3. هرگونه جعل شامل ساختن نوشته، سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، سیاه کردن، تغییر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق نوشته ای به نوشته دیگر و به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب و نظایر این ها(در صورت صدور رای قطعی مرجع ذیصلاح قضایی مبنی بر ارتکاب جرم)

4.ارائه و استفاده از اسناد مجعول(در صورت صدور رای قطعی مرجع ذیصلاح قضایی مبنی بر ارتکاب جرم)

5. جعل و غصب عنوان و استفاده از عناوین غیر واقعی برای خود یا تشکلهایی که فاقد مجوز فعالیت از مراجع رسمی هستند، در مکاتبات و تعاملات(در صورت صدور رای قطعی مرجع ذیصلاح قضایی مبنی بر ارتکاب جرم)

6. هر نوع نفوذ به پرتال(در صورت صدور رای قطعی مرجع ذیصلاح قضایی مبنی بر ارتکاب جرم) (نظارت بر آموزشگاه)

7. هرگونه توهین، تهمت و افترا و تشویش اذهان عمومی و نیز ترغیب و تشویق به تجمع غیرقانونی یا قانون گریزی و ایجاد تفرقه میان آموزشگاه های آزاد از طریق نشر نامه، شب نامه، نشر در فضای مجازی و یا تشکیل و اداره گروه ها و کانال ها در فضای مجازی(در صورت صدور رای قطعی مرجع ذیصلاح قضایی مبنی بر ارتکاب جرم)

  لغو دائم پروانه تاسیس در صورت تایید حداقل دو سوم اعضاء دارای حق رای هیات نظارت

1.  بکارگیری مربی غیر هم جنس در رشته های مراقبت و زیبایی و ماساژ

2.  پذیرش کارآموز برخلاف مفاد تبصره 2 ماده27  فصل سوم این دستورالعمل (نظارت بر آموزشگاه های فنی و حرفه ای)

3.  انتقال یا واگذاری پروانه تاسیس بدون رعایت مفاد فصل هفتم این دستورالعمل

  تکرار و یا عدم جبران و اصلاح، تعلیق فعالیت آموزشگاه برای سه ماهتذکر کتبی و الزام به جبران و اصلاح رویه

1. تغییر مکان آموزشگاه بدون اخذ مجوز از مرجع صادر کننده پروانه تاسیس

 در صورت تکرار و یا عدم جبران و اصلاح پس از حداقل شش ماه تعلیق فعالیت آموزشگاه برای سهتکرار و یا عدم جبران و اصلاح پس از حداقل شش ماه تذکر کتبی و الزام به جبران و اصلاح رویهاعلام کتبی برای جبران و اصلاح رویه

1. درج اطلاعات خلاف واقع در پرتال ویا ارائه گزارش خلاف واقع به مرجع صادر کننده پروانه تاسیس و ناظرین دارای ابلاغ معتبر عدم همکاری در ارائه مدارک و اطلاعات مربوطه و دفاتر آموزشگاه به ناظرین دارای ابلاغ معتبر

2. تغییر در مساحت فضای آموزشی پس از تایید مکان

3.  عدم ثبت دوره و مشخصات کارآموزان و مهارت آموزان در پرتال (نظارت بر آموزشگاه)

4.  عدم ثبت سوابق حضور و غیاب کارآموزان و مهارت آموزان بصورت دفتری یا الکترونیکی

5.  عدم نصب پروانه تأسیس در معرض دید مخاطبین

تکرار مجدد پس از حداقل شش ماه الزام به جبران حقوق تضییع شده ذینفعان و لغو دائم پروانه تاسیسدر صورت تکرار مجدد پس از حداقل شش ماه، الزام به جبران حقوق تضییع شده ذینفعان و تعلیق فعالیت آموزشگاه برای سهکرار پس از حداقل شش ماه، اخطار کتبی و الزام به جبران حقوق تضییع شده ذینفعاناعلام کتبی برای جبران حقوق تضییع شده ذینفعان

1. تعطیلی دوره آموزشی بدون اخذ رضایت و موافقت نامه کتبی ذینفعان و یا تعطیلی آموزشگاه برخلاف برنامه مندرج در پورتال (نحوه برخورد با آموزشگاه متخلف)

2. عدم معرفی کارآموزان واجد شرایط به آزمون در موعد مقرر و یا تأخیر در انجام مراحل قانونی آن بدون عذر موجه

3. عدم ارائه رسید شهریه در قبال وجوه پرداخت شده، عدم انعقاد قرارداد کتبی با ذینفعان و عدم ارائه یک نسخه از آن به ذینفع

4. عدم رعایت ساعت آموزشی مندرج در قرارداد فی مابین آموزشگاه و ذینفعان

5. اخذ هرگونه وجه غیرقانونی تحت هر عنوان از ذینفعان و یا اخذ شهریه بدون رعایت مفاد ماده های 68 و 69 فصل دوازدهم این دستورالعمل