تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

اخذ ضمانت نامه بانکی

خانه > اخذ مجوز  > اخذ ضمانت نامه بانکی

اخذ ضمانت نامه بانکی

اخذ ضمانت نامه بانکی

اخذ ضمانت نامه بانکی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، تمدید مجوز دریافت ضمانت نامه بانکی ( دریافت ضمانت نامه بانکی ، گرفتن ضمانت نامه بانکی ، هزینه دریافت ضمانت نامه بانکی ، شرایط و نحوه اخذ ضمانت نامه بانکی ، مدارک گرفتن ضمانت نامه بانکی ) کاملا شرح داده می‌شود

مرجع صدور مجوز دریافت ضمانت نامه بانکی


مشخصات مجوز ضمانت نامه بانکی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز دریافت ضمانت نامه بانکی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون امور گمركي2911390 /09 / 22ماده 10

قانون امور گمرکی2641390 /09 / 16ماده 6

فرآیند صدور مجوز گرفتن ضمانت نامه بانکی
فایلی وجود ندارد

شرایط اخذ ضمانت نامه بانکی و مدارک لازم برای صدور مجوز گرفتن ضمانت نامه بانکی


عنوان مدرککد مدرک
اظهار کالا100250
ضمانت نامه معتبر بانکي100200400
فایلی وجود ندارد


دریافت ضمانت نامه بانکی

استعلام‌های بین دستگاهی گرفتن ضمانت نامه بانکی


مجوزهای پیش‌نیاز ضمانت نامه بانکی


ضوابط خاص صدور مجوز گرفتن ضمانت نامه بانکی


مدت زمان صدور مجوز اخذ ضمانت نامه بانکی

 روزمدت اعتبار مجوز گرفتن ضمانت نامه بانکی

 ماههزینه صدور مجوز دریافت ضمانت نامه بانکینمونه مجوز صادر شده گرفتن ضمانت نامه بانکی

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط اخذ ضمانت نامه بانکی و مدارک لازم برای تمدید مجوز گرفتن ضمانت نامه بانکیضوابط خاص تمدید مجوز دریافت ضمانت نامه بانکی


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز ضمانت نامه بانکی

 ماه


هزینه تمدید مجوز دریافت ضمانت نامه بانکیفرآیند اصلاح مجوز

شرایط اخذ ضمانت نامه بانکی و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
موافقت گمرک100229
ارائه درخواست کتبی11205

ضوابط خاص اصلاح مجوز نحوه ضمانت نامه بانکی


مدت زمان اصلاح مجوز گرفتن ضمانت نامه بانکی

 روزمدت اعتبار مجوز گرفتن ضمانت نامه بانکی

 ماه


هزینه اصلاح مجوز دریافت ضمانت نامه بانکیفرآیند ابطال مجوز نحوه اخذ ضمانت نامه بانکی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط اخذ ضمانت نامه بانکی و مدارک لازم برای لغو مجوز گرفتن ضمانت نامه بانکی


عنوان مدرککد مدرک
موافقت گمرک100229
ارائه درخواست کتبی11205

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید