تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

نمایندگی بانک‌ های خارجی

خانه > اخذ مجوز  > نمایندگی بانک‌ های خارجی

نمایندگی بانک‌ های خارجی

نمایندگی بانک‌ های خارجی

در این مطلب شرایط، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز نمایندگی بانک‌ های خارجی (شعب بانک های خارجی در ایران ، شعب بانک های خارجی در تهران ، دفتر نمایندگی بانک های خارجی ، تاسیس نمایندگی بانک‌ خارجی ، ثبت نمایندگی بانک خارجی ) کاملا شرح داده میشود

مرجع صدور مجوز نمایندگی بانک‌ های خارجی


مشخصات مجوز تاسیس نمایندگی بانک‌ خارجی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز دفتر نمایندگی بانک های خارجی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون پولی و بانکی کشور1201351 /04 / 18بند (و) ماده (30)

قانون پولی و بانکی کشور1201351 /04 / 18بند (ب) ماده (11)

دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران9021397 /07 / 24ماده (66)

فرآیند صدور مجوز شعب بانک های خارجی در تهران
فایلی وجود ندارد
شعب بانک های خارجی در ایران

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت نمایندگی بانک خارجی


عنوان مدرککد مدرک
تصویرآگهی ثبت نام یا علامت تجارتی100458
اعلام آمادگی شروع به کار12340
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران9021397 /07 / 24ماده (67)

استعلام‌های بین دستگاهی تاسیس نمایندگی بانک خارجی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری10090سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری0www.sherkat.ssaa.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران9021397/07/24ماده (67)

مجوزهای پیش‌نیاز دفتر نمایندگی بانک های خارجی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران9021397 /07 / 24فصل 6

ضوابط خاص صدور مجوز شعب بانک های خارجی در تهران


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران9021397 / 07/ 24ماده (1) , (3)

مدت زمان صدور مجوز نمایندگی بانک‌ های خارجی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران9021397 /07 / 24ماده 68

مدت اعتبار مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی

 ماههزینه صدور مجوز دفتر نمایندگی بانک های خارجینمونه مجوز صادر شده شعب بانک های خارجی در تهران

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز نمایندگی بانک‌ های خارجیضوابط خاص تمدید مجوز ثبت نمایندگی بانک خارجی


مدت زمان تمدید مجوز شعب بانک های خارجی در تهران

 روزمدت اعتبار مجوز تاسیس نمایندگی بانک خارجی

 ماه


هزینه تمدید مجوز دفتر نمایندگی بانک های خارجیفرآیند اصلاح مجوز ثبت نمایندگی بانک خارجی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز نمایندگی بانک‌ های خارجیعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور14761395 /11 / 10ماده (21)

ضوابط خاص اصلاح مجوز نمایندگی بانک‌ های خارجی


مدت زمان اصلاح مجوز نمایندگی بانک‌ های خارجی

 روزمدت اعتبار مجوز ثبت نمایندگی بانک خارجی

 ماههزینه اصلاح مجوز نمایندگی بانک‌ های خارجیفرآیند ابطال مجوز نمایندگی بانک‌ های خارجی

شرایط قابلیت ابطال مجوز ثبت نمایندگی بانک خارجی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران9021397/07/24ماده 73

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز نمایندگی بانک‌ های خارجیبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید