تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پاسخ استعلام وضعیت ملک

خانه > اخذ مجوز  > پاسخ استعلام وضعیت ملک

پاسخ استعلام وضعیت ملک

پاسخ استعلام وضعیت ملک

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پاسخ استعلام وضعیت ملک(هزینه استعلام وضعیت ملک ، استعلام اجرای اسناد رسمی ، استعلام وضعیت ملک در دفاتر اسناد رسمی ، استعلام ملک در مراجع  قضائی) کاملا شرح داده میشود

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز پاسخ استعلام وضعیت ملک

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مجموعه بخش نامه های ثبتی6581397/11/17320-323

قانون تسهیل تنظیم اسناد دفاتر اسناد رسمی12671385/05/241-2

آیین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی12681386/12/261-2

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز استعلام ملک در مراجع  قضائی


عنوان مدرککد مدرک
استعلام از مرجع قضایی1001828
استعلام از دفاتر اسناد رسمی1001829
استعلام از ادارات اجرای اسناد رسمی1001830
مالیکت در دفاتر املاک1001831
عدم بازداشت ملک1001832
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مجموعه بخش نامه های ثبتی6581397 /11 / 17321

قانون تسهیل تنظیم اسناد دفاتر اسناد رسمی12671385 /05 / 241-2

استعلام‌ های بین دستگاهی وضعیت ملک در دفاتر اسناد رسمی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
عدم موات بودن ملک10240وزارت راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی20www.mrud.ir
گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره8 ماده 100 اصلاحی قانون شهرداری10242شهرداری های کلان شهر ها – شهرداری20www.tehran.ir
عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آ« و ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع10241وزارت جهاد کشاورزی – سازمان های تابعه وزارت جهاد20www.maj.ir
مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی10045وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی0tamin.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی12681386 / 12 /267

دستورالعمل در خصوص نحوه استفاده از سامانه الکترونیکی استعلام و پاسخ استعلام12691398/ 10 / 05

استعلام اجرای اسناد رسمی

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض12701333 /10 / 053

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی12681386 /12 / 267 

مدت اعتبار مجوز استعلام ملک در مراجع  قضائی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مجموعه بخش نامه های ثبتی6581397 /11 / 17

هزینه صدور مجوز استعلام وضعیت ملک
نمونه مجوز صادر شده استعلام وضعیت ملک در دفاتر اسناد رسمی

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز استعلام وضعیت ملک در دفاتر اسناد رسمی

 ماه


هزینه تمدید مجوز استعلام وضعیت ملکفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز استعلام ملک در مراجع  قضائی


مدت زمان اصلاح مجوز پاسخ استعلام وضعیت ملک

 روزمدت اعتبار مجوز استعلام وضعیت ملک در دفاتر اسناد رسمی

 ماه


هزینه اصلاح مجوز استعلام وضعیت ملکفرآیند ابطال مجوز استعلام ملک در مراجع  قضائی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مجموعه بخش نامه های ثبتی6581397 /11 / 17326

لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض12701333 /10 / 052-3

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز پاسخ استعلام وضعیت ملکبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید