تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهینامه صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی

خانه > اخذ مجوز  > گواهینامه صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی

گواهینامه صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی

گواهینامه صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی

مرجع صدور مجوز


مشخصات گواهینامه صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مدیریت خدمات کشوری591386 /07 / 08ماده19

مصوبه شورای عالی اداری – تفکیک سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه7020541399 /04 / 02ماده2

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری100121
گواهی گذراندن دوره تخصصی100740
گواهی سابقه کار100002
مستندات ثبت شرکت11422
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
بخشنامه تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری10581398 /05 / 15جدول شماره (2)

استعلام‌های بین دستگاهی گواهینامه صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10020سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.ir
ثبت شرکت های حقوقی10025سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک0satam.aro.gov.ir
سابقه بیمه و فعالیت افراد امتیازآور100102وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی0https://satam.aro.gov.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
بخشنامه شماره 1595344 مورخ 5/10/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور14611399 /03 / 19بندهای 1تا 4

مصوبه شورای عالی اداری شماره 302596 تاریخ 14/06/1397(برنامه دوم – توسعه دولت الکترونیک)15741399 / 03 /19محور توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری

هزینه صدور پروانه صلاحیت مشاوران

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
بخشنامه تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری10581398 /05 / 15جدول شماره(1)، جدول شماره(2)، جدول شماره(3)

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
بخشنامه تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری10581398 /05 / 15ماده 6

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید گواهینامه صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
سابقه فعالیت100301
نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری100121
مستندات ثبت شرکت11422
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
بخشنامه تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری10581398/05/15ماده 15

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهینامه صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
آگهی آخرین تغییرات درروزنامه رسمی مربوط به اعضای هیات مدیره، موضوع فعالیت و آدرس شرکت1003006

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهینامه صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
بخشنامه تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری10581398 /05 / 15ماده 21

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید