تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقوقی

خانه > اخذ مجوز  > گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقوقی

گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقوقی

رتبه بندی مشاوران حقوقی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقوقی ( مجوز تشخیص صلاحیت مشاوران ، گواهی رتبه بندی مشاوران حقوقی ، درجه بندی مشاوران حقوقی ، شرایط ارزیابی مشاوران ، گواهی امتیاز دهی مشاوران حقوقی) را کاملا شرح می‌دهیم

مرجع صدور مجوز تشخیص صلاحیت مشاوران


مشخصات مجوز تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقوقی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز گواهی رتبه بندی مشاوران حقوقی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 / 04 /23تبصره 6 ماده 2

شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران کشاورزی و منابع طبیعی9761392 /07 / 03ماده 8

آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره 6 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی9901391 /09 / 28آیین نامه

فرآیند صدور مجوز درجه بندی مشاوران حقوقی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز گواهی رتبه بندی مشاوران حقوقی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر شناسنامه10002
عکس پرسنلی10007
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر کارت ملی مدیر عاملتصویر کارت ملی مدیر عامل
تصویر آگهی ثبت شرکت1001478
سوابق تحصیلی پرسنل1001488
تجارب مفید و موثر پرسنل1001489
سوابق و قراردادهای مشاوره ای شرکت1001490
امکانات و تجهیزات شرکت1001491
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران کشاورزی و منابع طبیعی9761392 /07 / 03ماده 11 و 16

استعلام‌های بین دستگاهی تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقوقی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10020سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam. aro. gov.ir
استعلام سابقه کار و فعالیت از سازمان تأمین اجتماعی10119وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی0www .tamin .ir
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری10090سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری0www. sherkat.ssaa .ir
آدرس پستی10171شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست3www. post
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران کشاورزی و منابع طبیعی9761392 /07 / 03ماده 11

شرایط ارزیابی مشاوران

مجوزهای پیش‌نیاز تشخیص صلاحیت مشاوران


ضوابط خاص صدور مجوز گواهی رتبه بندی مشاوران حقوقی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران کشاورزی و منابع طبیعی9761392 /07 / 03مواد 17 و 19

مدت زمان صدور مجوز درجه بندی مشاوران حقوقی

 روزمدت اعتبار مجوز تشخیص صلاحیت مشاوران

 ماههزینه صدور مجوز گواهی رتبه بندی مشاوران حقوقی


عنوان هزینهمبلغ
صدور گواهینامه مشاور حقوقی6300000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور9731398 /06 / 30مصوبه

نمونه مجوز صادر شده درجه بندی مشاوران حقوقی

فرآیند تمدید مجوز تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقوقی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز ارزیابی مشاورانضوابط خاص تمدید مجوز گواهی رتبه بندی مشاوران حقوقی


مدت زمان تمدید مجوز تشخیص صلاحیت مشاوران

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید گواهی درجه بندی مشاورانفرآیند اصلاح مجوز تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقوقی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز ارزیابی مشاورانضوابط خاص اصلاح مجوز ارزیابی مشاوران


مدت زمان اصلاح مجوز تشخیص صلاحیت مشاوران

 روزمدت اعتبار گواهی درجه بندی مشاوران

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقوقی

شرایط قابلیت ابطال گواهی درجه بندی مشاوران


شرایط و مدارک لازم برای لغو گواهی امتیاز دهی مشاوران حقوقیبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید