تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقیقی

خانه > اخذ مجوز  > گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقیقی

گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقیقی

رتبه بندی پیمانکاران حقیقی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقیقی ( مجوز تشخیص صلاحیت پیمانکار ، گواهی رتبه بندی پیمانکار حقیقی ، درجه بندی پیمانکار حقیقی ، شرایط ارزیابی پیمانکار ، گواهی امتیاز دهی پیمانکار حقیقی ) را کاملا شرح می دهیم

مرجع صدور مجوز تشخیص صلاحیت پیمانکار


مشخصات مجوز گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقیقی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز درجه بندی پیمانکار حقیقی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 / 04 /23تبصره 6 ماده 2

شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران کشاورزی و منابع طبیعی9771392 /07 / 03ماده 8

آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره 6 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی9901391 /09 / 28آیین نامه

فرآیند صدور مجوز گواهی رتبه بندی پیمانکار حقیقی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز گواهی درجه بندی پیمانکار حقیقی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
سوابق وضعیت مالی و نقدینگی1001503
سوابق کاری و تجربی1001505
سوابق دوره های آموزشی1001506
گواهی قبولی در آزمون ادواری1001507
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران کشاورزی و منابع طبیعی9771392 /07 / 03مواد 9 و 10

استعلام‌های بین دستگاهی گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقیقی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10020سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam .aro. gov.ir
استعلام سابقه کار و فعالیت از سازمان تأمین اجتماعی10119وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی0www. tamin.ir
آدرس پستی10171شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست3www.post
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران کشاورزی و منابع طبیعی9771392 /07 / 03ماده 9

مجوزهای پیش‌نیاز تشخیص صلاحیت پیمانکار


ضوابط خاص صدور مجوز گواهی رتبه بندی پیمانکار حقیقی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران کشاورزی و منابع طبیعی9771392 /07 / 03مواد 11 و 14 و 20

مدت زمان صدور مجوز گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقیقی

 روزمدت اعتبار مجوز درجه بندی پیمانکار حقیقی

 ماههزینه صدور مجوز رتبه بندی پیمانکاران حقیقی


عنوان هزینهمبلغ
صدور گواهینامه پیمانکار حقیقی3750000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور9731398 /06 / 30مصوبه

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز تشخیص صلاحیت پیمانکار

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز رتبه بندی پیمانکاران حقیقیضوابط خاص تمدید مجوز گواهی رتبه بندی پیمانکار حقیقی


مدت زمان تمدید مجوز گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقیقی

 روزمدت اعتبار مجوز درجه بندی پیمانکار حقیقی

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز رتبه بندی پیمانکاران حقیقی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز رتبه بندی پیمانکاران حقیقی


مدت زمان اصلاح مجوز درجه بندی پیمانکار حقیقی

 روزمدت اعتبار مجوز تشخیص صلاحیت پیمانکار

 ماه


هزینه اصلاح مجوز گواهی رتبه بندی پیمانکار حقیقیفرآیند ابطال مجوز گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقیقی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزمجوز تشخیص صلاحیت پیمانکار

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید