تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ارزیابی شهرداری

خانه > اخذ مجوز  > ارزیابی شهرداری

ارزیابی شهرداری

ارزیابی شهرداری

ارزیابی شهرداری

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید درجه بندی شهرداری ( ارزیابی شهرداری ، نحوه رتبه بندی شهرداری ، مراحل رتبه بندی شهردای ، نحوه درجه بندی شهرداری و دهیاری و فرمانداری ، مراحل درجه بندی شهرداری و فرمانداری ، نحوه امتیاز دهی به شهرداری و فرمانداری) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز نحوه رتبه بندی شهرداری


مشخصات مجوز مراحل رتبه بندی شهردای

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ارزیابی شهرداری

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون شهرداریها و اصلاحات بعدي آن(_)3881328 /05 / 04همه

فرآیند صدور مجوز نحوه رتبه بندی شهرداری
فایلی وجود ندارد
نحوه درجه بندی شهرداری

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز مراحل رتبه بندی شهردای


عنوان مدرککد مدرک
مستندات قانونی شهرداری‌ها100208
فایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی نحوه درجه بندی شهرداری و دهیاری و فرمانداری


مجوزهای پیش‌نیاز نحوه رتبه بندی شهرداری


ضوابط خاص صدور مجوز ارزیابی شهرداری


مدت زمان صدور مجوز مراحل رتبه بندی شهردای

 روزمدت اعتبار مجوز مراحل درجه بندی شهرداری و فرمانداری

 ماههزینه صدور مجوز نحوه رتبه بندی شهرداری


عنوان هزینهمبلغ
هزینه20000 ریال

نمونه مجوز صادر شده نحوه درجه بندی و ارزیابی شهرداری و دهیاری و فرمانداری

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز مراحل رتبه بندی شهردای

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز ارزیابی شهرداریضوابط خاص تمدید مجوز ارزیابی شهرداری


مدت زمان تمدید مجوز نحوه درجه بندی و ارزیابی شهرداری و دهیاری و فرمانداری

 روزمدت اعتبار مجوز مراحل و نحوه رتبه بندی شهردای

 ماه


هزینه تمدید مجوز ارزیابی شهرداریفرآیند اصلاح مجوز ارزیابی شهرداری

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز مراحل رتبه بندی شهردای


مدت زمان اصلاح مجوز نحوه درجه بندی و ارزیابی شهرداری و دهیاری و فرمانداری

 روزمدت اعتبار مجوز ارزیابی شهرداری

 ماه


هزینه اصلاح مجوز مراحل رتبه بندی شهردایفرآیند ابطال مجوز ارزیابی شهرداری

شرایط قابلیت ابطال مجوز نحوه رتبه بندی شهرداری


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ارزیابی شهرداریبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید