تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی تائیدیه فنی سامانه نوین آبیاری

خانه > اخذ مجوز  > گواهی تائیدیه فنی سامانه نوین آبیاری

گواهی تائیدیه فنی سامانه نوین آبیاری

گواهی تائیدیه فنی سامانه نوین آبیاری

گواهی تائیدیه فنی سامانه نوین آبیاری

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید گواهی تائیدیه فنی سامانه نوین آبیاری ( هزینه صدور گواهی فنی سامانه نوین آبیاری ، شرایط دریافت گواهی تایید سامانه آبیاری ، مدارک صدور مجوز تایید فنی نوین آبیاری ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
واگذاري انجام آزمون ماشینهای کشاورزی به وزارت کشاورزی107871351 / 01/ 01تبصره 3 ماده 8

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه تصویر مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا10293
ارائه مستندات فنی و عملیاتی( ثبت شرکت )10960
اصل فرم درخواست کتبی به انضمام تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی متقاضی11674
اخذ استعلام های لازم از دستگاه های اجرایی ذیربط11933


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
واگذاري انجام آزمون ماشینهای کشاورزی به وزارت کشاورزی107871351 / 01 /01تبصره 3 ماده 8

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
تایید اطلاعات هویتی شخص حقوقی10324سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری0https://ilenc.ssaa.ir
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی10005سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0http://www.sabteahval.ir
گواهی رتبه بندی شرکت10314سازمان برنامه و بودجه كشور – شورای عالی انفورماتیک1sajat.mporg.ir
استعلام تایید نمایندگی و نام و نشان تجاری10262مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران – اداره صدور و نظارت بر مجوزها15http://iccima.ir
استعلام اعتبار مجوز10274قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – دفاتر اسناد رسمی0www.ssaa.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
واگذاري انجام آزمون ماشینهای کشاورزی به وزارت کشاورزی107871351 / 01 /01تبصره 3 ماده 8

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
واگذاري انجام آزمون ماشینهای کشاورزی به وزارت کشاورزی107871351 / 01/ 01تبصره 3 ماده 8

مدارک صدور مجوز تایید فنی نوین آبیاری

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
واگذاري انجام آزمون ماشینهای کشاورزی به وزارت کشاورزی107871351 / 01 /01تبصره 3 ماده 8

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
واگذاري انجام آزمون ماشینهای کشاورزی به وزارت کشاورزی107871351 / 01 /01تبصره 3 ماده 8

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
واگذاري انجام آزمون ماشینهای کشاورزی به وزارت کشاورزی107871351 / 01 /01تبصره 3 ماده 8

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
بررسی فنی و ارزیابی مزرعه ای300000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
واگذاري انجام آزمون ماشینهای کشاورزی به وزارت کشاورزی107871351 / 01/ 01تبصره 3 ماده 8

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید