تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی صادرات خدمات

خانه > اخذ مجوز  > گواهی صادرات خدمات

گواهی صادرات خدمات

گواهی صادرات خدمات

مرجع صدور مجوز


مشخصات گواهی صادرات خدمات

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی حمایت ھای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مھندسی2821382 /10 / 23متن

اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران5171383 /06 / 14ماده 4

اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران5171383 /06 / 14ماده 5 بند 36

آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات – مصوبه هیئت وزیران (ماده19)15621389 /02 / 0819

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران5171383 /06 / 14ماده 5 بند 36

بر اساس رویه داخلی دستگاهtpo – 11399 /03 / 19متنفایلی وجود ندارد

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران5171383 /06 / 14ماده 4

بر اساس رویه داخلی دستگاهtpo – 11399 /03 / 19متنفایلی وجود ندارد
هزینه صدور مجوز صادرات خدمات

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
بر اساس رویه داخلی دستگاهtpo – 11399 / 03 /19متنفایلی وجود ندارد

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات – مصوبه هیئت وزیران (ماده19)15621389 /02 / 08متن

بر اساس رویه داخلی دستگاهtpo – 11399 /03 / 19متنفایلی وجود ندارد

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید گواهی صادرات خدمات

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهی صادرات خدمات

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
بر اساس رویه داخلی دستگاهtpo – 11399 / 03 /19متنفایلی وجود ندارد

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
بر اساس رویه داخلی دستگاهtpo – 11399 /03 / 19متنفایلی وجود ندارد

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهی صادرات خدمات

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز
بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید