تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

اخذ مجوز ثبت

خانه > اخذ مجوز ثبت

اخذ مجوز ثبت

در این مطلب مراحل مجوز ثبت ، هزینه مجوز ثبت ، اخذ مجوز ثبت(صدور مجوز ثبت) و مدارک مورد نیاز مجوز ثبت شرح داده می‌شود.

اخذ مجوز ثبت شامل قسمت‌های مختلفی است:

مجوز ثبت نمایندگی بیمه ، مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی ، شرکت های بیمه ، مجوز ثبت صورتجلسات شرکت های کارگزاری رسمی بیمه ، مجوز ثبت صورتجلسات ارزیابی خسارت بیمه ای  ، مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی رسمی بیمه ، مجوز ثبت صورتجلسات هیات مدیره شرکت های بیمه ، مجوز ارایه خدمات ثبت احوال کشور .

پاسخ استعلام وضعیت ثبت علامت ، مجوز ثبت تاسیس اشخاص حقوقی ، ثبت فعالیت تشکل های اقتصادی ، مجوز ثبت دارو ، مجوز ثبت تغییرات شرکت ، ثبت تشکل های اقتصادی ، مجوز نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی ، مجوز ثبت موسسه بیمه در مناطق آزاد ، مجوز ثبت موسسات بیمه در سرزمین اصلی ،مجوز ثبت اختراع ، مجوز ثبت شوراهای اسلامی کار و اعتبارنامه اعضای آن ، مجوز ثبت طرح صنعتی ، مجوز ثبت نشانه های جغرافیایی .

مجوز ثبت انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی ، مجوز ثبت انتخابات نماینده کارگران استان و عالی ، مجوز ثبت کارگران بازنشسته ، مجوز ثبت دایم کشتی ، مجوز ثبت علامت ، مجوز ثبت موقت کشتی ، مجوز ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ، مجوز نشان تجاری (ثبت برند ) ، مجوز ثبت کالای وارداتی ، مجوز ثبت تغییرات اساسنامه ناشران ، مجوز خرید صندوق های سرمایه گذاری نزد سازمان بورس

برای خواندن مطالب بیشتر می‌توانید به ادامه مطلب هر زیر عنوان مراجعه کنید و توضیحات کامل را مطالعه نمایید:

مجوز ثبت نمایندگی بیمه

در این مطلب مراحل مجوز ثبت برای نمایندگی بیمه و هزینه مجوز ثبت نمایندگی بیمه شرح دادخ شده است.

مدارک مورد نیاز مجوز ثبت و شرایط اخذ مجوز ثبت برای دریافت مجوز ، اصلاح مجوز ، تمدید مجور ، ابطال یا تعلیق کاملا شرح داده می‌شود.

مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت‌های بیمه

در این مطلب مراحل مجوز ثبت برای صورتجلسات مجامع عمومی شرکت‌های بیمه و هزینه مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و شرایط اخذ مجوز ثبت برای دریافت مجوز صورتجلسات مجامع عمومی، اصلاح مجوز ، تمدید مجور ، ابطال یا تعلیق  و مدارک مورد نیاز مجوز ثبت کاملا شرح داده می‌شود.

مجوز ثبت صورتجلسات ارزیابی خسارت بیمه ای

در این مطلب مراحل مجوز ثبت برای صورتجلسات ارزیابی خسارت بیمه‌ای و هزینه مجوز ثبت صورتجلسات ارزیابی خسارت بیمه‌ای و شرایط اخذ مجوز ثبت(صدور مجوز ثبت) برای دریافت مجوز صورتجلسات ارزیابی خسارت بیمه‌ای ، اصلاح مجوز ، تمدید مجور ، ابطال یا تعلیق کاملا شرح داده می‌شود.

مجوز ثبت صورتجلسات شرکت‌های کارگزاری رسمی بیمه

در این مطلب مراحل مجوز ثبت برای صورتجلسات شرکت‌های کاگزاری رسمی بیمه و هزینه مجوز ثبت صورتجلسات شرکت‌های کاگزاری رسمی بیمه و شرایط اخذ مجوز ثبت(صدور مجوز ثبت) برای دریافت مجوز صورتجلسات شرکت‌های کاگزاری رسمی بیمه ، اصلاح مجوز ، تمدید مجور ، ابطال یا تعلیق کاملا شرح داده می‌شود.

مجوز ثبت صورتجلسات هیات مدیره شرکت‌های بیمه

در این مطلب مراحل مجوز ثبت برای صورتجلسات هیات مدیره شرکت‌های بیمه و هزینه مجوز ثبت صورتجلسات هیات مدیره شرکت‌های بیمه و شرایط اخذ مجوز ثبت(صدور مجوز ثبت) برای دریافت مجوز صورتجلسات هیات مدیره شرکت‌های بیمه ، اصلاح مجوز ، تمدید مجور ، ابطال یا تعلیق و مدارک مورد نیاز مجوز ثبت کاملا شرح داده می‌شود.

مجوز ارایه خدمات ثبت احوال کشور

در این مطلب مراحل مجوز ثبت برای مجوز ارایه خدمات ثبت احوال کشور و هزینه مجوز ثبت مجوز ارایه خدمات ثبت احوال کشور و شرایط اخذ مجوز ثبت(صدور مجوز ثبت) برای دریافت مجوز ارایه خدمات ثبت احوال کشور ، اصلاح مجوز ، تمدید مجور ، ابطال یا تعلیق کاملا شرح داده می‌شود.

مجوز ارایه خدمات ثبت احوال کشور

در این مطلب مراحل مجوز ثبت برای ارایه خدمات ثبت احوال کشور و هزینه مجوز ثبت ارایه خدمات ثبت احوال کشور و شرایط اخذ مجوز ثبت(صدور مجوز ثبت) برای دریافت مجوز ارایه خدمات ثبت احوال کشور ، اصلاح مجوز ، تمدید مجور ، ابطال یا تعلیق کاملا شرح داده می‌شود.

پاسخ استعلام وضعیت ثبت علامت

در این مطلب مراحل مجوز ثبت برای پاسخ استعلام وضعیت ثبت علامت و هزینه مجوز ثبت پاسخ استعلام وضعیت ثبت علامت و شرایط اخذ مجوز ثبت(صدور مجوز ثبت) برای دریافت مجوزپاسخ استعلام وضعیت ثبت علامت ، اصلاح مجوز ، تمدید مجور ، ابطال یا تعلیق کاملا شرح داده می‌شود.

 

مجوز ثبت تاسیس اشخاص حقوقی

در این مطلب مراحل مجوز ثبت برای تاسیس اشخاص حقوقی و هزینه مجوز ثبت تاسیس اشخاص حقوقی و شرایط اخذ مجوز ثبت(صدور مجوز ثبت) برای دریافت مجوز تاسیس اشخاص حقوقی ، اصلاح مجوز ، تمدید مجور ، ابطال یا تعلیق  و مدارک مورد نیاز مجوز ثبت کاملا شرح داده می‌شود.

 

 

ثبت فعالیت تشکل‌های اقتصادی

در این مطلب مراحل مجوز ثبت فعالیت تشکل‌های اقتصادی و هزینه مجوز ثبت فعالیت تشکل‌های اقتصادی و شرایط اخذ مجوز ثبت(صدور مجوز ثبت) برای دریافت مجوز فعالیت تشکل‌های اقتصادی ، اصلاح مجوز ، تمدید مجور ، ابطال یا تعلیق کاملا شرح داده می‌شود.