تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تأسيس دفتر نمايندگی رسانه‌های خارجی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تأسيس دفتر نمايندگی رسانه‌های خارجی

مجوز تأسيس دفتر نمايندگی رسانه‌های خارجی

مجوز تأسيس دفتر نمايندگی رسانه‌های خارجی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی104151366 /02 / 23بند 15ماده 2

آئين نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها107371368 / 05 /14ماده 2

فرآیند صدور مجوز تأسيس دفتر نمايندگی رسانه‌های خارجی
فایلی وجود ندارد
هزینه صدور مجوز نمایندگی رسانه خارجی

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست تأسیس دفتر نمایندگی11020
معرفی نماینده خبری با امضای بالاترین مقام مسئول رسانه11021
خلاصه اي از سوابق رسانه و نماينده معرفي شده11022
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئين نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها107371368 / 05 /14ماده 2

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئين نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها107371368 / 05 /14تبصره 1 ماده 3

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تأسيس دفتر نمايندگی رسانه‌های خارجی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تأسيس دفتر نمايندگی رسانه‌های خارجی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تأسيس دفتر نمايندگی رسانه‌های خارجی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئين نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها107371368 / 05 /14ماده 7

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید