تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز موسسه حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار

خانه > اخذ مجوز  > مجوز موسسه حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار

مجوز موسسه حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار

مجوز موسسه حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار

مجوز موسسه حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلا ، ابطال مجوز موسسه حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار( هزینه اخذ مجوز موسسه حسابرسی بورس ، شرایط پروانه ثبت شرکت حسابرسی سازمان بورس ، مدارک تاسیس موسسه حسابرسی سازمان بورس اوراق بهادار  ) را کاملا شرح میدهیم

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز موسسه حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار9241386 /05 / 08ماده 2 و 4

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز موسسه حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی روزنامه رسمی تاسیس شرکت و تغییرات آن3010076
تاییدیه جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص احراز شرایط عضویت در جامعه در زمان تقاضای پذیرش01101011101010101011
تاییدیه جامعه حسابداران رسمی ایران، در ارتباط با رعایت ضوابط و مقررات جامعه00110100010101000111
تاییدیه جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص امتیاز موسسه حسابرسی011010111010101010101
تاییدیه جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص عدم سابقه تخلفات و تنبیه‌های انضباطی0011010001010100011110
تأییدیه جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص سیستم کنترل داخلی مطلوب موسسه0110101110101010101

تأییدیه جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص فهرست تمام کارکنان حرفه‌ای

0011010001010100011
تصویر اساسنامه مورد تایید جامعه حسابداران رسمی ایران011010111010101
تصویر پروانه فعالیت اخذ شده از جامعه حسابداران رسمی ایران11101101011101010101
تصویر کارت عضویت در جامعه حسابداران رسمی011010111010101010
رونوشت نامه موسسه حسابرسی به جامعه حسابداران رسمی ایران مبنی بر اعطای مجوز به جامعه101011101010101011
فهرست بیمه و فهرست مالیات کارکنان موسسه حسابرسی010001010100011110
بیانیه سیاستهای کنترل کیفیت داخلی موسسه حسابرسی0011011010100011111
ارائه تعهدنامه000110100010101000101
فرم کاغذی “تاییدیه ارسال مدارک”0110101110101010101110101


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار9241386 /05 / 08مواد 2 و 4

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز موسسه حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
تاییدیه عدم سابقه تخلفاتی و تنبیه‌های انضباطی10205جامعه حسابداران رسمی ایران – جامعه حسابداران رسمی0http:// www.iacpa.ir
تاییدیه احراز شرایط عضویت در جامعه در زمان تقاضای پذیرش10199جامعه حسابداران رسمی ایران – جامعه حسابداران رسمی0http:// www.iacpa.ir
تاییدیه امتیاز موسسه حسابرسی از لحاظ کنترل کیفیت در سطح موسسه و در سطح کار حسابرسی و ترکیب کارکنان10201جامعه حسابداران رسمی ایران – جامعه حسابداران رسمی0http:// www.iacpa.ir
تاییدیه در خصوص سیستم کنترل داخلی مطلوب موسسه10202جامعه حسابداران رسمی ایران – جامعه حسابداران رسمی0http:// www.iacpa.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار9241386 /05 / 08ماده 2

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مجوز موسسه حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار9241386/05/08کل

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار9241386 /05 / 08ماده 19

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز موسسه حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز موسسه حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار9241386 /05 / 08بندهای 6 و 7 ماده 16

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز موسسه حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهاداربدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید