تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز نمایندگی حقیقی بیمه

خانه > اخذ مجوز  > مجوز نمایندگی حقیقی بیمه

مجوز نمایندگی حقیقی بیمه

مجوز نمایندگی حقیقی بیمه

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 1 و 2

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری112911350 / 03/ 30بند 1 ماده 5

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری112911350 / 03/ 30بند 5 ماده 17

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری112911350 / 03/ 30ماده 3

فرآیند صدور مجوز نمایندگی حقیقی بیمه
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر اجاره نامه10018
فرم مبارزه با پولشویی10986
تصویر شناسنامه، کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی متقاضی11424
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 5

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06بند 1 ماده 12

قانون مبارزه با پولشویی118811386 / 11/ 17ماده 7

شرایط دریافت پروانه نمایندگی حقیقی بیمه

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز نمایندگی حقیقی بیمه

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی10148وزارت آموزش و پرورش – دانشگاه فرهنگیان10www.msrt.ir
استعلام سوابق فعالیت در صنعت بیمه10192وزارت امور اقتصادی و دارایی – بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران15www.centinsur.ir
گواهی تابعیت ایرانی10461استانداری – امور اتباع و مهاجرین خارجی0http://www.ir
وضعیت نظام وظیفه10009نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http://www.vazifeh.police.ir
گواهی عدم سوء پیشینه10434نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0https://adliran.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06م 4 و تبصره 2 از م 5

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 2

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز نمایندگی حقیقی بیمه


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر گواهی آموزشی10029
تصویر مفاصاحساب مالیاتی10039
سفته10852
بیمه نامه مسئولیت به عنوان تضمین عملکرد11655
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 2

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 17

گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم102941397 / 10 /09ماده 186

دستورالعمل اجرایی اخذ و نگهداری تضامین نمایندگان حقیقی، حقوقی و فروش بیمه های زندگی114861397 / 11/ 27بند 4

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز نمایندگی حقیقی بیمه


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز نمایندگی حقیقی بیمه


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 19

قانون تاسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه گرى101271350 / 03/ 29ماده 40 تا 44

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391/06/06ماده 19

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391/06/06تبصره 2 ماده 20

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید