تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی تاییدیه فنی سازه و تجهیزات گلخانه

خانه > اخذ مجوز  > گواهی تاییدیه فنی سازه و تجهیزات گلخانه

گواهی تاییدیه فنی سازه و تجهیزات گلخانه

گواهی تاییدیه فنی سازه و تجهیزات گلخانه

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی108991398 / 04/ 05ماده 7

فرآیند صدور گواهی تاییدیه فنی سازه و تجهیزات گلخانه
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
فرم تكميل شده مشخصات شركت ( ثبت شرکت)10498
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی11057
اصل پروانه بهره برداری11392
ارائه جواز تاسيس، مجوز وزارت بهداشت،اداره استاندارد و محيط زیست درصورت لزوم11592
اظهارنامه/تقاضانامه/شرکتنامه11887
اساسنامه11888


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی108991398 / 04/ 057

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
آدرس پستی10179شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست3www.post.ir
آگهی روزنامه رسمی10008قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx
احراز هویت مالکین شناورها10096سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره ثبت اسناد و املاک0www.iccima.ir
استعلام پروانه بهره برداری دارای اعتبار10207وزارت صنعت، معدن و تجارت – معاونت طرح و برنامه30www.hstsm.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی108991398 / 04/ 057

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی108991398 / 04/ 057

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی108991398 / 04/ 057

مدارک اخذ مجوز تایید فنی تجهیزات گلخانه

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی108991398 / 04/ 057

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی108991398 / 04/ 057

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه ارزیابی سازه یا تجهیزات و تاسیسات یا پوشش100000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی108991398 / 04/ 057

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید گواهی تاییدیه فنی سازه و تجهیزات گلخانه


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهی تاییدیه فنی سازه و تجهیزات گلخانه


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهی تاییدیه فنی سازه و تجهیزات گلخانه


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی108991398 / 04/ 057

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه اسناد10240
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی11057
اخطار دوم11124
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده11443
ادعانامه11883
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی108991398 / 04/ 057

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید