تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور

خانه > آموزش  > وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور

وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور

وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه ای

وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور

در این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد شامل: وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور ، مقررات عمومی آموزشگاه ، مقررات عمومی بنگاه اقتصادی ، مقررات عمومی مرکز آموزش ، مقررات مربوط به کارآموزان ، مقررات مربوط به مهارت آموزان

وظایف سازمان آموزش كشور

1. بررسي نيازهاي آموزشي ارائه شده از سوي مركز آموزش.

2. در اولويت قراردادن آموزش هاي مورد نياز اين مراكز آموزشي نسبت به ديگر درخواستهاي صنايع.

3. تخصيص مربي شايسته به مركز با نظر مسئول آموزش بنگاه اقتصادي.

4. اخذ آزمون بر اساس آموزش هاي ارائه شده و اعطاي گواهينامه معتبر بين المللي به افراد قبول شده در آزمون.

5. برنامه ريزي در جهت اجراي رشته هاي آموزشي مورد نياز فاقد امكانات برگزاري در ساير فضاهاي آموزشي.

وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه ای

6. معرفي بنگاه اقتصادي داراي مركز آموزش به سازمان امور مالياتي كشور جهت برخورداري از هرگونه تشويق و معافيت قانوني.

7. آموزش مربيان مركز جهت ارتقاء مهارت و افزايش توانمندي ها.

مقررات عمومی آموزشگاه

مقررات عمومی (مرکز آموزش ، آموزشگاه ، بنگاه اقتصادی ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور )

• نسخه اصلي پروانه تاسيس و بهره برداري بايد در دفتر مدير مركز آموزش نصب گردد.

• دو عدد تابلو با طرح اعلامي از طرف سازمان تهيه شود بطوري كه يك عدد بر سر درب ورودي مركز آموزش و ديگري در محل درب اصلي بنگاه اقتصادي نصب گردد.

• كليه شاغلين بنگاه اقتصادي بايستي داراي پرونده آموزشي باشند و كليه اطلاعات پرسنلي، دوره هاي گذارنده شده و دوره هاي مورد نياز ارتقاء شغلي را در آن درج نمايند.

• انجام آزمون ارزشيابي پايان دوره كارآموزان و صدور گواهي نامه مهارت به عهده سازمان است.

• كليه مراكز آموزش كه قبل از تصويب اين دستورالعمل داير شده اند موظفند از تاريخ ابلاغ ظرف مدت يك سال شرايط خود را با اين دستورالعمل تطبيق دهند.

وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه ای

• چنانچه مركز آموزش تقاضاي برگزاري دوره

/دوره هاي جديد كه جزء رشته/

رشته هاي غالب(بر اساس فرم شماره 3) مصوب در پروانه تاسيس نمي باشد را نمايد،

در اين صورت مركز آموزش پس از تجهيز كارگاه مطابق با استاندارد دوره آموزشي مورد تقاضا نسبت به تكميل و ارسال فرم شماره 7 الف اقدام نموده و پس از بازديد و بررسي و تاييد اداره كل بر اساس فرم شماره 7ب مجوز اجراي دوره را دريافت مي نمايد.

مقررات مربوط به کارآموزان یا مهارت آموزان

• سن كارآموز براي شركت در دوره هاي آموزشي مطابق استاندارد آموزشي مصوب مربوط مي باشد.

• حداقل ميزان مدرك تحصيلي كارآموزان جهت شركت در دوره هاي آموزشي بر اساس استانداردهاي آموزشي مصوب سازمان در حرفه مربوطه تعيين مي شود.

• بنگاه اقتصادي موظف است هزينه ثبت نام كارآموز را در شروع دوره به شماره حسابي كه سازمان اعلام مي نمايد(خزانه داري كل) واريز و رسيد آن را به مركز آموزش فني و حرفه ای مربوطه تحويل نمايد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید