تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ضوابط و مقررات صدور و تمديد پروانه تاسيس مركز آموزش

خانه > آموزش  > ضوابط و مقررات صدور و تمديد پروانه تاسيس مركز آموزش

ضوابط و مقررات صدور و تمديد پروانه تاسيس مركز آموزش

نوبت دهی تعویض پلاک

ضوابط و مقررات صدور و تمديد پروانه تاسيس مركز آموزش

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل: ضوابط و مقررات صدور و تمديد پروانه تاسيس مركز آموزش ، وظايف كميته نظارت آموزش در صنايع استانی ، كميته نظارت آموزش در صنايع استانی

الف – صدور موافقت اصولي مركز آموزش جوار كارگاهي و بين كارگاهي

هر بنگاه اقتصادي داراي پروانه كسب براي واحدهاي صنفي و پروانه ثبت شركتها براي واحدهاي صنعتي كه داراي مسئول آموزش باشد، لازم است درخواست ايجاد مركز آموزش خود را با ارائه طرح توجيهي به اداره كل استان ارسال نمايد و كارشناس آموزش در صنايع اداره كل استان ضمن بررسي طرح توجيهي از محل بازديد نموده و در صورت نظر مساعد، موافقت اصولي بر اساس فرم شماره 8 با امضاي مدير كل استان به بنگاه اقتصادي داده مي شود. مدت اعتبار موافقت اصولي مذكور حداكثر شش ماه مي باشد.

ب – صدور پروانه بهره برداري مركز آموزش جوار كارگاهي و بين كارگاهي

پس از دريافت موافقت نامه اصولي در صورت احراز نظر بنگاه مبني بر شرايط صدور پروانه بهره برداري و با اعلام بنگاه اقتصادي به اداره كل استان پس از بازديد معاون آموزش اداره كل استان به همراه كارشناس آموزش در صنايع اداره كل، در صورت احراز شرايط در كميته نظارت آموزش در صنايع استان، مدارك لازم خواسته شده به كميته آموزش در صنايع ارسال و در صورت تاييد، پروانه بهره برداري مركز آموزش توسط كميته آموزش در صنايع صادر مي گردد.

مدت اعتبار پروانه مذكور 3 سال از تاريخ صدور مي باشد.

وظايف كميته نظارت آموزش در صنايع

كميته نظارت آموزش در صنايع استانی بری پروانه تاسيس مركز آموزش

كميته ای است كه تحت نظارت كميته آموزش بوده و بر اساس مصوبات آن عمل خواهد نمود و با تركيب و وظايف ذيل تشكيل مي گردد:

-1 مدير كل استان (رئيس كميته نظارت استان).

-2 معاون آموزش اداره كل.

-3 رئيس آموزش و پژوهش اداره كل.

-4 رئيس اداره سنجش و ارزشيابي اداره كل.

-5 مسئول آموزش در صنايع اداره كل (دبير نظارت استاني).

وظايف كميته نظارت آموزش در صنايع استاني برای پروانه تاسيس مركز آموزش

• ارائه موافقت نامه اصولي پس از بررسي مدارك، مستندات و طرح توجيهي بنگاه اقتصادي.

• ارسال مدارك تاييد شده به كميته آموزش در صنايع پس از بررسي و حصول اطمينان از احراز شرايط پروانه تاسيس مركز آموزش.

• نظارت بر توافق نامه هاي همكاري آموزشي بين بنگاههاي اقتصادي.

• برنامه ريزي و نظارت بر اجراي آموزش و برگزاري آزمون در مراكز آموزش.

• بررسي و تاييد دوره هاي آموزشي برگزار شده در بنگاه هاي اقتصادي در سطح استان.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید