تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز نمایندگی حقیقی فروش بیمه‌ زندگی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز نمایندگی حقیقی فروش بیمه‌ زندگی

مجوز نمایندگی حقیقی فروش بیمه‌ زندگی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )111921396 / 08/ 04مواد 2 الی 4

فرآیند صدور مجوز نمایندگی حقیقی فروش بیمه‌ زندگی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تأییدیه واحد آموزشی10746
فرم مبارزه با پولشویی10986
ارائه درخواست کتبی11224
تاييديه قبولي در آزمون11619
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )111921396 /08 / 04ماده 2

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
وضعیت نظام وظیفه10009نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http://www.vazifeh.police.ir
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی10148وزارت آموزش و پرورش – دانشگاه فرهنگیان10www.msrt.ir
گواهی عدم اعتیاد10021نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد0www.ir
گواهی عدم سوء پیشینه10434نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0https://adliran.ir
گواهی تابعیت ایرانی10461استانداری – امور اتباع و مهاجرین خارجی0http://www.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )111921396 /08 / 04ماده 2

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )111921396/08/04مواد 6 و 12

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )111921396 /08 / 04ماده 3

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز نمایندگی حقیقی فروش بیمه‌ زندگی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اخذ مفاصا حساب مالياتي11589
بیمه نامه مسئولیت به عنوان تضمین عملکرد11655
سفته بعنوان تضمین عملکرد11656
گواهی درجه بندی نمایندگی11657
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم102941397 / 10/ 09ماده 186

آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )111921396 / 08/ 04ماده 3

دستورالعمل اجرایی اخذ و نگهداری تضامین نمایندگان حقیقی، حقوقی و فروش بیمه های زندگی114861397 / 11/ 27بند 6

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )111921396 / 08/ 04ماده 3

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز نمایندگی حقیقی فروش بیمه‌ زندگی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز نمایندگی حقیقی فروش بیمه‌ زندگی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 19

هزینه صدور مجوز نمایندگی بیمه زندگی

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 21

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 20

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 22

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 23

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 24

آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )111921396 / 08/ 04ماده 14

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید