تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز نمایندگی حقوقی بیمه

خانه > اخذ مجوز  > مجوز نمایندگی حقوقی بیمه

مجوز نمایندگی حقوقی بیمه

مجوز نمایندگی حقوقی بیمه

مجوز نمایندگی حقوقی بیمه

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز نمایندگی حقوقی بیمه ( هزینه صدور مجوز نمایندگی حقوقی بیمه ، شرایط دریافت پروانه نمایندگی حقوقی بیمه ، مدارک اخذ مجوز نماینده حقوقی بیمه ) را کاملا شرح می دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

فرآیند صدور مجوز نمایندگی حقوقی بیمه
فایلی وجود ندارد

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06مواد 3 الی 6

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری112911350 / 03/ 30بند 1 ماده 5

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری112911350 / 03/ 30بند 5 ماده 17

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری112911350 / 03/ 30ماده 3

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
فرم مبارزه با پولشویی10986
دو قطعه عکس پرسنلی 4*3 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره11141
تصویر برابر اصل شده کارت ملی مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛11205
تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی11206
بیمه نامه مسئولیت به عنوان تضمین عملکرد11655
سفته بعنوان تضمین عملکرد11656
فرم تعهدنامه11712
فرم مشخصات سهامداران ، مدیران ، مدیر عامل و بازرسین11713
اساسنامه مطابق نمونه بیمه مرکزی ج.ا.ایران به امضای کلیه موسسین شرکت نمایندگی بیمه با کد رهگیری11714
نسخه ای از اظهارنامه ثبت شرکت ، ماخوذه از سامانه ثبت شرکت ها با کد رهگیری11715
صورت جلسه مجمع عمومی موسسین به امضائ کلیه موسسین و بازرسین11717


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 5 و 6

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 12

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06بند 7 ماده 6

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06بند 9 ماده 6

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06تبصره 1 ماده 5

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 9

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 13

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری112911350 / 03/ 30ماده 64

دستورالعمل اجرایی اخذ و نگهداری تضامین نمایندگان حقیقی، حقوقی و فروش بیمه های زندگی114861397 / 11/ 27بند 1

قانون مبارزه با پولشویی118811386 / 11/ 17ماده 7

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور جهت جهت اطمینان از مجوزهای قانونی فعالیت و فعال بودن واحد تولیدی10008قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http://www.rrk.ir
وضعیت نظام وظیفه10009نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http://www.vazifeh.police.ir
پرداخت یا عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده10015وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور0http://e4.tax.gov.ir/Entrance
گواهی عدم اعتیاد10021نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد0www.ir
ثبت شرکت های حقوقی10083سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک0satam.aro.gov.ir
عدم سوء پیشینه کیفری10097نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی10148وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی0www.msrt.ir
استعلام سوابق فعالیت در صنعت بیمه10192وزارت امور اقتصادی و دارایی – بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران15www.centinsur.ir
تاییدیه نام شرکت10455سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری0irsherkat.ssaa.ir
گواهی تابعیت ایرانی10461استانداری – امور اتباع و مهاجرین خارجی0http://www.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 5 و 6

گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم102941397 / 10/ 09ماده 186

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 2

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 2

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز نمایندگی حقوقی بیمه


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر مفاصاحساب مالیاتی10039
بیمه نامه مسئولیت به عنوان تضمین عملکرد11655
سفته بعنوان تضمین عملکرد11656
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 2

مصوبه شماره 1 جلسه شماره 186 کمیسیون109441393 / 02/ 07ماده 186

دستورالعمل اجرایی اخذ و نگهداری تضامین نمایندگان حقیقی، حقوقی و فروش بیمه های زندگی114861397 / 11/ 27بند 1

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز

 فرآیند اصلاح مجوز نمایندگی حقوقی بیمه


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تاییدیه قبولی در آزمون آداب بیمه مرکزی10431
فرم مبارزه با پولشویی10986
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی11057
گواهی سابقه کار11235
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده11245
اصل گواهي عدم اعتياد11281
اصل گواهي نامه عدم سوء پيشينه معتبر11284
تصویر شناسنامه، کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی متقاضی11424
تصویر برگ پايان خدمت نظام وظيفه و یا معافیت دائم براي آقايان11545
سفته بعنوان تضمین عملکرد11656
صورتجلسات نقل و انتقال سهام11742
صورتجلسات تغییرات اعضای هیات مدیره11744
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 /  06/ 06مواد 2 الی 6

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 7

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز نمایندگی حقوقی بیمه


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 19

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06بند 5 ماده 22

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه101251391 / 06/ 06ماده 21

شرایط دریافت پروانه نمایندگی حقوقی بیمه

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید